Về chúng tôi

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC CAO LÃNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm Mỹ Thới, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CAO LÃNH

Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm Mỹ Thới, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773526555 / Fax: 02773822211 / Email: caolanh.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 86, Quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 86, Quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773619105 / Fax: 02773841074 / Email: chauthanh.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC HỒNG NGỰ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Trần Phú, khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC HỒNG NGỰ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 02773567811 / Fax: 02773564634 / Email: hongngu.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC LAI VUNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc lộ 80, khóm 1, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC LAI VUNG

Địa chỉ: Quốc lộ 80, khóm 1, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Số điện thoại: 02773521123 / Fax: 02773848580 / Email: laivung.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC LẤP VÒ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm

ĐIỆN LỰC LẤP VÒ

Địa chỉ: Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773680901 / Fax: 02773844259 / Email: lapvo.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC SA ĐÉC

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 214B Hùng Vương, Phường 1, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC SA ĐÉC

Địa chỉ: Số 214B Hùng Vương, Phường 1, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 02773892444 / Fax: 02773863343 / Email: sadec.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC TAM NÔNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, TT. Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TAM NÔNG

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, TT. Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Số điện thoại: 02773661168 / Fax: 02773827412 / Email: tamnong.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC TÂN HỒNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 327A Nguyễn Huệ, khóm 3, TT Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TÂN HỒNG

Địa chỉ: Số 327A Nguyễn Huệ, khóm 3, TT Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773539444 / Fax: 02773830698 / Email: tanhong.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC THANH BÌNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quộc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THANH BÌNH

Địa chỉ: Quộc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773689444 / Fax: 0277 3833169 / Email: thanhbinh.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC THÁP MƯỜI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÁP MƯỜI

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773826368 / Fax: 0277 3825111 / Email: thapmuoi.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CAO LÃNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773858866 / Fax: 02773851357 / Email: tpcaolanh.pcdt@evnspc.vn

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc lộ 30 phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Địa chỉ: Quốc lộ 30 phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773535995 / Fax: 02773560212 / Email: txhongngu.pcdt@evnspc.vn