Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Từ ngày đất nước thống nhất ngành Điện được tiếp quản và vận hành toàn bộ lưới điện và thiết bị điện do chế độ cũ để lại, điện lúc bấy giờ được phục vụ chủ yếu là khu vực Trung tâm Điện lực Kiến Phong (Cao Lãnh) và Trung tâm Điện lực Sa Đéc.
Quyết định số 1594 QĐ/TCCB3 ngày 07/08/1976 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than về việc thành lập các Sở Quản Lý và phân phối điện trực thuộc công ty Điện lực Miền Nam. Theo đó ngành Điện lực Đồng Tháp được thành lập với tên gọi là Sở Quản Lý và phân phối điện Đồng Tháp.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

2.827,51 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2022)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

613.984 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2022)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo