Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị Tp Cao Lãnh

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 267 Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp..

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực THành phố cao lãnh

Địa chỉ: 267 Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp..

Số điện thoại : 029...

Đơn vị Cao Lãnh

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 217 Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Thuận, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực cao lãnh

Địa chỉ: Số 217 Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Thuận, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Số điện thoại : 029...

Đơn vị Tháp Mười

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực THÁP MƯỜI

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Số điện thoại : 029...

Đơn vị Thanh Bình

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực THANH BÌNH

Địa chỉ: Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Số điện thoại : 029...

Đơn vị Tam Nông

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực tam nông

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Số điện thoại : 029...

Đơn vị Tp Hồng Ngự

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc Lộ 30, Khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thành Phố Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực Thành phố hồng ngự

Địa chỉ: Quốc Lộ 30, Khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thành Phố Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029....

Đơn vị Tân Hồng

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Ấp 3, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực TÂN HỒNG

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Ấp 3, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

Số điện thoại : 029...

Đơn vị Hồng Ngự

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực HỒNG NGỰ

Địa chỉ: Ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Số điện thoại : 029...

Đơn vị Sa Đéc

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 214B Hùng Vương, Phường 1, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực SA ĐÉC

Địa chỉ: Số 214B Hùng Vương, Phường 1, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

Số điện thoại : 029...

Đơn vị Châu Thành

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 86 Quốc Lộ 80, Thị trấn Cái Tàu, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực châu thành

Địa chỉ: Số 86 Quốc Lộ 80, Thị trấn Cái Tàu, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 0297 2218 002

Đơn vị Lai Vung

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực lai vung

Địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Đơn vị Lấp Vò

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Số điện thoại: 029...

Xem thêm

Điện lực lấp vò

Địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Số điện thoại : 029...