Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 250 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3885 979

Fax: (0277) 3852 802

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống