Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển

Đăng bởi | 03:21 | 24/03/2011

Lịch sử phát triển

   

I. Giới thiệu chung:

Tên gọi tiếng việt: Công ty Điện lực Đồng Tháp

Tên viết tắt: PC Đồng Tháp

Địa chỉ trụ sở chính: số 250, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

- Điện thoại: 0277.3885.979 - Fax: 0277.3852.802

- Website: http://pcdongthap.evnspc.vn

II. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Điện lực Đồng Tháp:

Từ ngày đất nước thống nhất ngành Điện được tiếp quản và vận hành toàn bộ lưới điện và thiết bị điện do chế độ cũ để lại, điện lúc bấy giờ được phục vụ chủ yếu là khu vực Trung tâm Điện lực Kiến Phong (Cao Lãnh) và Trung tâm Điện lực Sa Đéc.

Quyết định số 1594 QĐ/TCCB3 ngày 07/08/1976 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than về việc thành lập các Sở Quản Lý và phân phối điện trực thuộc công ty Điện lực Miền Nam. Theo đó ngành Điện lực Đồng Tháp được thành lập với tên gọi là Sở Quản Lý và phân phối điện Đồng Tháp.

Từ năm 1987 tỉnh Đồng Tháp sử dụng nguồn điện từ lưới điện Quốc gia, được xây dựng đường dây 15KV nối tuyến Cao Lãnh – Mỹ Thuận – Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, nguồn điện lúc bấy giờ chủ yếu là phục vụ cho sinh hoạt đô thị và nông nghiệp.

Ngày 30/6/1993 Bộ Trưởng Năng lượng có Quyết định số 533/NL/TCCB-LĐ về việc thành lập lại Sở Điện lực Đồng Tháp trực thuộc Công ty Điện lực 2 trên cơ sở Sở Quản lý và Phân phối Điện Đồng Tháp và quyết định 736/ĐVN/ĐL2.3 ngày 30/6/1995 của Giám đốc Công ty Điện lực 2 về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Điện lực Đồng Tháp, có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực 2 trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo yêu cầu của địa phương về điện.

Ngày 08/3/1996 Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có quyết định số 247/ĐVN/TCCB-LĐ về việc sửa đổi tên Sở Điện lực Đồng Tháp thành Điện lực Đồng Tháp. Điện lực Đồng Tháp lúc bây giờ có 4 Chi nhánh điện: Sa Đéc, Châu Thành, Lai Vung – Thạnh Hưng, Hồng Ngự và 4 Tổ điện: Cao Lãnh, Tháp Mười, Tam Nông, Thanh Bình được Điện lực Đồng Tháp phân phối, quản lý và điều hành hệ thống lưới điện trong phạm vi thuộc đơn vị quản lý.

Đến ngày 14/4/2010, Điện lực Đồng Tháp đổi tên thành Công ty Điện lực Đồng Tháp theo Quyết định số 235/QĐ-EVN. Theo đó, Công ty Điện lực Đồng Tháp có 12 Điện lực trực thuộc: Thành phố Cao Lãnh, Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng, Thị xã Hồng Ngự, Hồng Ngự, Sa Đéc, Châu Thành, Lai Vung và Lấp Vò.

Từ năm 1976 đến nay, ngành Điện lực Đồng Tháp đã phải điều hành và phấn đấu không ngừng trên mọi lĩnh vực, vừa sản xuất, vừa phân phối, vừa thực hiện công tác kinh doanh, đồng thời thực hiện việc đại tu bảo dưỡng, công tác xây lắp đường dây và trạm nhưng chủ yếu là phục vụ công nông nghiệp Tỉnh nhà.

Từ những kết quả đạt được, qua hơn 30 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, nhiều cờ thi đua, Bằng khen của các Bộ, Ngành Trung ương, UBND Tỉnh Đồng Tháp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đặc biệt ngày 25/11/2010, Công ty Điện lực Đồng Tháp vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng phần thưởng cao quý "Huân chương Độc lập hạng 3".

 

 


TIN LIÊN QUAN