Cung cấp điện năng

Thông tin dịch vụ, thủ tục

Đăng bởi | 15:28 | 09/08/2016

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS đến Tổng đài CSKH Điện lực miền Nam.

1. Giới thiệu về dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng.

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Nam triển khai dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng.
Khách hàng có thể nhắn tin đăng ký nhận thông báo định kỳ về lịch cúp điện, tiền điện, sản lượng điện tiêu thụ, hoặc có thể nhắn tin tuy vấn từng nội dung đơn lẻ.

2. Nhắn tin đăng ký nhận thông báo định kỳ từ Điện lực
STT Loại dịch vụ Cú pháp Gửi đến Thông tin nhận được
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO SMS
1 Đăng ký sử dụng tất cả dịch vụ trong vòng 1 tháng SPCDK<Mã khách hàng>
VD: SPCDK PB08020002230
8655 EVN SPC xin thong bao quy khach hang PB08010003529, voi so 01688271894 da dang ky thanh cong su dung cac dich vu qua SMS
2 Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báoLỊCH GHI CHỈ SỐ trong vòng 6 tháng SPCDK<Mã khách hàng>LG
VD: SPCDK PB08020002230 LG
8655 EVN SPC thong bao se ghi dien ky: 1, thang: 6, nam: 2016 la ngay: 15/6/2016. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
3 Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo CHỈ SỐ trong vòng 6 tháng
SPCDK<Mã khách hàng>CS
VD: SPCDK PB08020002230 CS

8655 EVN SPC xin thong bao chi so cua khach hang PB08020002230, BCS: KT, HSN: 1, chi so cu: 9618, chi so moi: 10004, dien nang tieu thu: 386. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
4 Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo TIỀN ĐIÊN trong vòng 6 tháng SPCDK<Mã khách hàng>TD
VD: SPCDK PB08020002230 TD
8655 EVN SPC thong bao tien dien ky 1 thang 6 nam 2016 la 450238 đồng. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
5 Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo NỢ TIỀN ĐIÊN trong vòng 6 tháng
SPCDK<Mã khách hàng>NO
VD: SPCDK PB08020002230 NO

8655 EVN SPC thong bao hien tai quy khach dang no tien dien. Tien phat sinh: 638752, thue phat sinh: 63875, tien no: 638752, thue no: 63875, loai phat sinh: PS, loai hoa don: TD. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
6 Đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIÊN trong vòng 6 tháng SPCDK<Mã khách hàng>NG
VD: SPCDK PB08020002230 NG
8655 EVN SPC thong bao lich cup dien cua quy khach la tu: 17/6/2016 7:00 den: 17/6/2016 15:00. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
Chi phí cho đăng ký dịch vụ là 10,000 đồng (trừ vào tài khoản gốc của khách hàng)
Trong đó: <Mã khách hàng> là dãy chữ số gồm 13 ký tự, bắt đầu bằng chữ “PB” hoặc “PK”.

3. Nhắn tin truy vấn thông tin từng lần.
STT Loại dịch vụ Cú pháp Gửi đến Thông tin nhận được
TRA CỨU THÔNG TIN
1 Tra cứu LỊCH GHI CHỈ SỐ điện kế theo kỳ, tháng, năm SPCLG<Mã khách hàng> <kỳ> <Tháng> <năm>
VD: SPCLG PB08020002230 1 6 2016
8055 EVN SPC thong bao se ghi dien ky: 1, thang: 6, nam: 2016 la ngay: 15/6/2016. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
2 Tra cứu CHỈ SỐ điện kế theo kỳ, tháng, năm SPCCS<Mã khách hàng> <kỳ> <Tháng> <năm>
VD: SPCCSPB08020002230 1 6 2016
8055 EVN SPC xin thong bao chi so cua khach hang PB08020002230, BCS: KT, HSN: 1, chi so cu: 9618, chi so moi: 10004, dien nang tieu thu: 386. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
3 Tra cứuTIỀN ĐIÊN theo kỳ, tháng, năm SPCTD<Mã khách hàng> <kỳ> <Tháng> <năm>
VD: SPCTDPB08020002230 1 6 2016
8055 EVN SPC thong bao tien dien ky 1 thang 6 nam 2016 la 450238 đồng. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
4 Tra cứu NỢ TIỀN ĐIÊN của khách hàng SPCNO<Mã khách hàng>
VD: SPCNOPB08020002230
8055 EVN SPC thong bao hien tai quy khach dang no tien dien. Tien phat sinh: 638752, thue phat sinh: 63875, tien no: 638752, thue no: 63875, loai phat sinh: PS, loai hoa don: TD. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
5 Tra cứu lịch NGỪNG CUNG CẤP ĐIÊN gần nhất của khách hàng SPCNG<Mã khách hàng>
VD: SPCNGPB08020002230
8055 EVN SPC thong bao lich cup dien cua quy khach la tu: 17/6/2016 7:00 den: 17/6/2016 15:00. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
Chi phí cho tra cứu dịch vụ là 1,000 đồng cho 1 tin nhắn (trừ vào tài khoản gốc của khách hàng)
Trong đó: 
<Mã khách hàng> là dãy chữ số gồm 13 ký tự, bắt đầu bằng chữ “PB” hoặc “PK”.
<Kỳ>: Kỳ ghi điện của khách hàng. (Kỳ khách hàng cần tra cứu)
<Tháng>: Tháng khách hàng cần tra cứu.
<Năm>: Năm khách hàng cần tra cứu.
 

TIN LIÊN QUAN