Cung cấp điện năng

Thông tin dịch vụ, thủ tục

Đăng bởi | 01:45 | 25/06/2015

Hướng dẫn mua điện trung áp

       

        Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện liên quan đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc.

         Khách hàng có nhu cầu liên hệ với các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc dowload các hồ sơ hướng dẫn để thực hiện:

1. Hồ sơ cấp điện (File đính kèm)

2. Lưu đồ trình tự cấp điện (File đính kèm)

3. Hồ sơ thỏa thuận đấu nối (File đính kèm)

4. Mẫu biên bản thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật (File đính kèm)

5. Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành (File đính kèm)

6. Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật (File đính kèm)

7. Mẫu biên bản nghiệm thu đóng điện (File đính kèm)

8. Biên chế hồ sơ đề nghị đóng điện (File đính kèm)

9. Quyết định số 3394/QĐ-PCĐT ngày 06/11/2015 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc quy định cấp điện cho khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng từ lưới điện trung áp tại Công ty Điện lực Đồng Tháp. (File đính kèm)

       Lưu ý: Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên trong vòng 18 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCT, ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương.


TIN LIÊN QUAN