Cung cấp điện năng

Thông tin dịch vụ, thủ tục

Đăng bởi | 07:45 | 14/05/2015

Thủ tục di dời công tơ

 

Khi có nhu cầu di dời công tơ (để sửa nhà, dời nhà, ...), thay đổi công suất công tơ, hệ thống đo đếm thì khách hàng thực hiện các thủ tục sau:
1. Thủ tục di dời, thay đổi công suất công tơ (hệ thống đo đếm) gồm các loại giấy tờ sau:
- Giấy đề nghị di dời, thay đổi công suất công tơ (tải tại đây)
- Hóa đơn tiền điện tháng gần nhất (nếu có).

2. Thời gian giải quyết: theo yêu cầu của khách hàng
Lưu ý: Khách hàng cần thông báo cho Điện lực trước thời điểm di dời 03 ngày làm việc.

3. Chi phí di dời:
Trường hợp khách hàng yêu cầu di dời, thay đổi công suất công tơ thì chi phí nhân công, vật tư phát sinh (trừ công tơ, TU, TI) do khách hàng thanh toán.


TIN LIÊN QUAN