Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Tin mới new

(16:02 - 21/11/2023)

Chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Đồng Tháp - Ứng dụng UAV trong quản lý, vận hành lưới điện

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện...

(13:42 - 20/11/2023)

Ấn tượng chuyển đổi số của EVN giai đoạn 2021-2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong những doanh nghiệp Nhà nước tiên...

(13:41 - 17/11/2023)

HƯỚNG DẪN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ KHÁCH HÀNG THEO NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP

(16:32 - 23/10/2023)

Công ty Điện lực Đồng Tháp đổi lịch ghi điện về ngày cuối tháng

Với hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ, áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ trong sản xuất...

(21:03 - 19/10/2023)

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CAO LÃNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THAY ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Điện lực...

(09:33 - 12/10/2023)

Dịch vụ điện thời công nghệ số

Trên không gian mạng, EVN đã mở những kênh nào để kết nối với...

(07:33 - 04/10/2023)

QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO KHI ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN

Trong nhiều năm qua, ngành Điện đã tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ...

(15:28 - 07/09/2023)

Công ty Điện lực Đồng Tháp đẩy mạnh thay đổi công tơ cơ sang công tơ điện tử đọc chỉ số từ xa

Công tơ điện tử với chức năng đo ghi từ xa, giúp cho việc ghi chỉ số và...