Đấu giá

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tin mới new

(15:53 - 12/10/2023)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá lô vật tư thiết bị, tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý đợt 1 năm 2023

Công ty Điện lực Đồng Tháp Tháp thông báo việc lựa chọn tổ...