Đấu giá

Đấu giá

Tin mới new

(18:57 - 20/10/2023)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ LÔ VẬT TƯ THIẾT BỊ, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ ĐỢT 1 NĂM 2023

Công ty Điện lực Đồng Tháp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu...

(15:53 - 12/10/2023)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá lô vật tư thiết bị, tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý đợt 1 năm 2023

Công ty Điện lực Đồng Tháp Tháp thông báo việc lựa chọn tổ...