Đảng và đoàn thể

CÔNG ĐOÀN

Tin mới new

(14:36 - 28/03/2023)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 24/3 vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đồng Tháp...