Cung cấp điện năng

Thông tin dịch vụ, thủ tục

Tin mới new

(15:28 - 09/08/2016)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS đến Tổng đài CSKH Điện lực miền Nam.

1. Giới thiệu về dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng. Trung tâm Chăm...

(01:45 - 25/06/2015)

Hướng dẫn mua điện trung áp

                Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện cấp...

(01:45 - 25/06/2015)

Hướng dẫn mua điện hạ áp

         1. Lưu đồ cấp điện (File đính kèm) 2.  Trình tự cấp...

(01:45 - 25/06/2015)

Hướng dẫn mua điện cao áp

         1. Lưu đồ cấp điện (File đính kèm) 2.  Trình tự cấp...

(08:53 - 15/05/2015)

Thông tin ngừng giảm cung cấp điện

  Thực hiện theo thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 như sau: I. Ngừng giảm...

(07:45 - 14/05/2015)

Thủ tục di dời công tơ

  Khi có nhu cầu di dời công tơ (để sửa nhà, dời nhà, ...), thay đổi công suất công tơ, hệ...

(07:43 - 14/05/2015)

Thủ tục sang tên, thay đổi thông tin

  Khi có yêu cầu thay đổi thông tin trên hợp đồng mua bán điện (tên đơn vị, địa chỉ, số điện...

(07:23 - 14/05/2015)

Thủ tục thu hồi công tơ

  Khi không có nhu cầu sử dụng điện, khách hàng lập thủ tục thu hồi công tơ và thanh lý hợp...