Cung cấp điện năng

Văn bản, pháp luật


Tin mới new

(09:41 - 15/05/2019)

Hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà

Công văn 2528/EVN SPC - KD ngày 03 tháng 4 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án...

(11:09 - 06/05/2019)

Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Xem và tải file TẠI ĐÂY

(11:05 - 06/05/2019)

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT

Thực hiện công văn số 2059/ĐTĐL-GP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Cục Điều tiết điện lực về...

(14:22 - 08/04/2019)

Quyết định 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương về phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện

Quyết định 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương về phê duyệt lộ trình và kế...

(14:18 - 08/04/2019)

Văn bản 1532/EVN-KD ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Văn bản 1532/EVN-KD ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực...

(14:13 - 08/04/2019)

Thông tư 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 về Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Thông tư 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 về Quy định nội dung, trình tự thực hiện các...

(13:50 - 08/04/2019)

 Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 về việc quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

 Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 về việc quy định về phát triển dự án...

(08:16 - 19/03/2019)

Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi quy định về phát triển dự án, Hợp đồng mua bán điện mặt trời

Thông tư 05/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

(09:12 - 14/08/2017)

Quy định cung cấp dịch vụ

 Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/05/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về...

(03:26 - 16/03/2015)

Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về Quy định giá bán điện (Áp dụng kể từ ngày 16/3/2015)

  Quyết định số 2256/QĐ-BCT

(09:27 - 06/10/2014)

Quy định về định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

(02:10 - 09/09/2014)

Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích sinh hoạt

Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích...

(02:02 - 09/09/2014)

Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện

  Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện

(01:58 - 09/09/2014)

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện

(01:52 - 09/09/2014)

Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng

Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản...

(01:48 - 09/09/2014)

Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- Số: 30/2013/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

(07:15 - 04/09/2014)

Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

(07:07 - 04/09/2014)

Quyết định số 34 /2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

(07:00 - 04/09/2014)

Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công Nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn

Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công Nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) Về việc ban...

(06:44 - 04/09/2014)

Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT/BTC-BCT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

TIN LIÊN QUAN

(06:41 - 04/09/2014)

Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 06/01/2009 Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm...

(06:28 - 04/09/2014)

Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

(04:04 - 04/09/2014)

Nghị định 134/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC, AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

(02:50 - 04/09/2014)

Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

  QD so 28_2014_QD_TTg Quy dinh co cau bieu gia ban le dien

(02:39 - 04/09/2014)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

(02:28 - 04/09/2014)

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Luat 50-2010-QH12 sudung nangluong tietkiem va hieuqua

(00:32 - 04/09/2014)

Luật Điện lực 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004

    LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 28/2004/QH11 VỀ ĐIỆN...

(09:09 - 13/05/2011)

Chỉ thị tiết kiệm điện năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ

Chỉ thị 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện