Hướng dẫn mua điện trung áp
                Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện liên quan đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc.          Khách hàng có nhu cầu liên hệ với các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc dowload các hồ sơ hướng dẫn để thực hiện: 1. Hồ sơ cấp điện (File đính kèm) 2. Lưu đồ trình tự cấp điện (File đính kèm) 3. Hồ sơ thỏa thuận đấu nối (File đính kèm) 4. Mẫu biên bản thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật (File đính kèm) 5. Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành (File đính kèm) 6. Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật (File đính kèm) 7. Mẫu biên bản nghiệm thu đóng điện (File đính kèm) 8. Biên chế hồ sơ đề nghị đóng điện (File đính kèm) 9. Quyết định số 3394/QĐ-PCĐT ngày 06/11/2015 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc quy định cấp điện cho khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng từ lưới điện trung áp tại Công ty Điện lực Đồng Tháp. (File đính kèm)        Lưu ý: Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên trong vòng 18 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCT, ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương.
Chi tiết...
Hướng dẫn mua điện hạ áp
         1. Lưu đồ cấp điện (File đính kèm) 2.  Trình tự cấp điện (File đính kèm) 3. Hồ sơ đề nghị cấp điện (File đính kèm) 4. Giấy đề nghị mua điện (File đính kèm) 5. Bảng liệt kê thiết bị (File đính kèm) 6. Biểu đồ phụ tải (File đính kèm)  
Chi tiết...
Hướng dẫn mua điện cao áp
         1. Lưu đồ cấp điện (File đính kèm) 2.  Trình tự cấp điện (File đính kèm) 3. Hồ sơ đề nghị cấp điện (File đính kèm) 4. Giấy đề nghị mua điện (File đính kèm) 5. Bảng liệt kê thiết bị (File đính kèm) 6. Biểu đồ phụ tải (File đính kèm)  
Chi tiết...
Thủ tục di dời công tơ
  Khi có nhu cầu di dời công tơ (để sửa nhà, dời nhà, ...), thay đổi công suất công tơ, hệ thống đo đếm thì khách hàng thực hiện các thủ tục sau:1. Thủ tục di dời, thay đổi công suất công tơ (hệ thống đo đếm) gồm các loại giấy tờ sau:- Giấy đề nghị di dời, thay đổi công suất công tơ (tải tại đây)- Hóa đơn tiền điện tháng gần nhất (nếu có). 2. Thời gian giải quyết: theo yêu cầu của khách hàngLưu ý: Khách hàng cần thông báo cho Điện lực trước thời điểm di dời 03 ngày làm việc. 3. Chi phí di dời:Trường hợp khách hàng yêu cầu di dời, thay đổi công suất công tơ thì chi phí nhân công, vật tư phát sinh (trừ công tơ, TU, TI) do khách hàng thanh toán.
Chi tiết...
Thủ tục sang tên, thay đổi thông tin
  Khi có yêu cầu thay đổi thông tin trên hợp đồng mua bán điện (tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, ...) khách hàng có thể liên hệ để làm thủ tục sang tên hoặc thay đổi thông tin như sau:1. Thủ tục sang tên hợp đồng:- Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ, trong đó khách hàng đề nghị sang tên HĐMBĐ, có ý kiến đồng ý của chủ HĐMBĐ cũ và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc có đầy đủ giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu của khách hàng mới tại nơi mua điện.- Trường hợp khách hàng mua điện sinh hoạt thì phải cung cấp bản sao hộ khẩu (tại địa điểm sang tên) hoặc bản sao giấy tờ mua bán nhà hoặc bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở;- Trường hợp khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt thì phải có đủ bản sao của 02 loại giấy tờ: liên quan đến khách hàng và liên quan đến địa điểm mua điện (Trường hợp không có giấy tờ liên quan thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương).2. Trường hợp khách hàng đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin, gia hạn hợp đồng:- Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ, trong đó khách hàng đề nghị bổ sung, sửa đổi và nêu rõ lý do thay đổi (tải tại đây)- Các giấy tờ liên quan đến nội dung cần bổ sung, sửa đổi, gia hạn HĐMBĐ.3. Thời gian giải quyết: theo yêu cầu và thỏa thuận với khách hàng
Chi tiết...
Thủ tục thu hồi công tơ
  Khi không có nhu cầu sử dụng điện, khách hàng lập thủ tục thu hồi công tơ và thanh lý hợp đồng mua bán điện như sau:- Giấy đề nghị thu hồi công tơ (tải tại đây) Thời gian thực hiện: theo yêu cầu của khách hàng.Lưu ý: khách hàng phải cam kết thanh toán đầy đủ sản lượng đã sử dụng qua công tơ
Chi tiết...
Thủ tục kiểm tra công tơ
  Khi có nghi ngờ về tính chính xác của hệ thống đo đếm, khách hàng có thể yêu cầu Điện lực kiểm tra theo các hình thức sau:- Trường hợp khách hàng đến trực tiếp yêu cầu tại Điện lực thì điền thông tin và ký tên vào phiếu đề nghị kiểm tra điện kế và gửi lại Nhân viên giao dịch khách hàng.- Trường hợp khách hàng yêu cầu qua điện thoại thì người tiếp nhận thông tin phải ghi nhận và chuyển thông tin cho nhân viên giao dịch khách hàng, sau đó ghi nhận thông tin vào Phiếu đề nghị kiểm tra điện kế và giao cho đơn vị thi công (đề nghị khách hàng ký tên tại hiện trường) (tải mẫu đề nghị tại đây) Thời gian giải quyết: không quá 03 ngày làm việc.
Chi tiết...
Thủ tục cắt điện sửa nhà, thi công
  1.Khi khách hàng có nhu cầu cắt điện tạm thời để sửa chữa nhà hoặc cắt điện để đảm bảo an toàn khi thi công các công trình thì thực hiện thủ tục sau:- Đối với khách hàng mua điện: Giấy đề nghị cắt điện (tải tại đây)- Đối với đơn vị thi công:+ Giấy đề nghị cắt điện.+ Phương án thi công.2. Thời gian thực hiện:- Đối với khách hàng sử dụng điện qua trạm công cộng: theo yêu cầu của khách hàng.- Đối với đơn vị thi công công trình: phải đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày dự kiến cắt điện.Lưu ý: khách hàng phải thanh toán chi phí đóng cắt điện theo quy định
Chi tiết...
 
Đầu trang