Công khai thủ tục


1. Quy định của pháp luật về biểu giá điện năm 2015 (click vào đây để xem chi tiết

Tải file excel cách tính chi tiết tiền điện sinh hoạt của khách hàng tại đây

2. Các hình thức tiếp nhận yêu cầu khách hàng (click vào đây để xem chi tiết)

3. Thủ tục giải quyết các dịch vụ (click vào đây để xem chi tiết)

4. Lịch ghi chỉ số công tơ, thu tiền điện trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp (Click vào đây để tra cứu)

5. Điều kiện ký kết Hợp đồng mua bán điện (click vào đây để xem chi tiết)

6.Quyền và nghĩa vụ của bên bán điện và bên mua điên (click vào đây để xem chi tiết)

Viết bởi kinhdoanhpcdt