Văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương
Văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương là văn bản hợp nhất Thông tư 16/2014/TT-BCT và Thông tư 25/2018/TT-BCT về việc Quy định về thực hiện giá bán điện. Tải văn bản 23/VBHN_BCT TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ
Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ. Tải file đính kèm TẠI ĐÂY 
Chi tiết...
Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện giá bán điện
Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện Tải file đính kèm TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện. Tải file đính kèm TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Quy định của pháp luật về biểu giá điện 2015
                                                  Ngày 12/03/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá mới áp dụng kể từ ngày 16-3-2015, giá bán điện bình quân là 1.622,01 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) (tải QĐ 2256/QĐ-BCT tại đây)
Chi tiết...
Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/3/2015
     Ngày 12/03/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá mới áp dụng kể từ ngày 16-3-2015, giá bán điện bình quân là 1.622,01 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).   Vào xem giá bán điên tại đây
Chi tiết...
Biểu giá điện 2014 theo Thông Tư số 16_2014_TT_BCT
  Giá bán điện QD so 28_2014_QD_TTg quy dinh co cau bieu gia ban le dien QD so 4887 chi tiet gia dien TT so 16_2014_TT_BCT quy dinh ve thuc hien gia ban dien
Chi tiết...
Biểu giá điện 2013 theo Thông Tư số 19/2013/TT-BCT
Biểu giá điện 2013 theo Thông Tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương
Chi tiết...
 
Đầu trang