Trang chủ Tin tức Tin ngành điện
 

EVN SPC tích cực thực hiện chỉ thị 989 của EVN

Ngày 12/3/2018 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã ban hành Chỉ thị số 1527/CT-EVN SPC về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng KD & DVKH năm 2018 gởi các đơn vị và Công ty Điện lực trực thuộc. Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 989/CT- EVN ngày 28/2/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Giám đốc EVN SPC giao các Ban, đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của công tác KD & DVKH năm 2018.

Cụ thể, năm 2018, Tổng công ty đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 66,170 tỷ kWh, tăng 9,62 % so với thực hiện năm 2017; Giá bán điện bình quân: thực hiện > 1.670 đ/kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng: thực hiện 4,5%, phấn đấu đạt 4,35%; Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: SAIDI: ≤ 880 phút; SAIFI: ≤ 5,92 lần; MAIFI: ≤ 2,0 lần; Chỉ số tiếp cận điện năng xếp hạng ≤ 60/190 quốc gia, nền kinh tế; thực hiện < 7 ngày làm việc; Chỉ tiêu về Mức độ hài lòng của khách hàng (MĐHL): EVN SPC ≥ 8,05 điểm; Năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện tăng 8 - 10% so với năm 2017.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017, với sự đồng thuận về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã được thông qua tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác KD & DVKH năm 2018, Tổng Giám đốc chỉ đạo cho các Ban, đơn vị tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và các tình huống bất lợi trong cung cấp điện, đặc biệt tập trung đảm bảo cung cấp điện mùa khô và mùa nắng nóng năm 2018

Xây dựng phương án cấp điện dự phòng cho các phụ tải lớn, phụ tải quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Lập kế hoạch cắt điện trong cả năm 2018 cho các công việc có kế hoạch trên lưới điện, trong đó cần đồng bộ kế hoạch thực hiện các công việc giữa các đơn vị quản lý và vận hành lưới điện.

Các công trình mới đưa vào sử dụng và sau sửa chữa lớn/cải tạo/nâng cấp không được để xảy ra sự cố và tuyệt đối không được cắt điện để thực hiện các công tác định kỳ trong vòng 3 năm.

Các Công ty Điện lực chủ động tham gia và đề xuất việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo việc đầu tư phát triển lưới điện hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu phát triển của phụ tải

Thay đổi mạnh mẽ tư duy người đứng đầu đơn vị và người lao động, xác định: chuyển từ cung ứng dịch vụ điện sang phục vụ khách hàng một cách văn minh, vì khách hàng và vì doanh nghiệp; Toàn bộ các hoạt động từ đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật, vận hành... đều ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện (độ tin cậy, tần số, điện áp...), chất lượng dịch vụ khách hàng và sự hài lòng của khách hàng; lựa chọn các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt ngang bằng các nước ASEAN4.

Giao diện ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN SPC trên thiết bị di động

           Ứng dụng công nghệ vào công tác KD & DVKH. Trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ cung cấp dịch vụ điện chất lượng. Áp dụng thống nhất phần mềm EVNHES, khai thác hiệu quả hệ thống MDMS, hoàn thành triển khai CMIS 3.0. Kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và thông suốt giữa Trung tâm Chăm sóc khách hàng với các Tổng công ty, Công ty Điện lực đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời.

Triển khai các giải pháp để thúc đẩy triển khai năng lượng mặt trời áp mái. Nghiên cứu triển khai các giải pháp tiết kiệm điện có thể xác định được lượng điện năng tiết kiệm, chú trọng các giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm, nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các khách hàng công nghiệp

Quan tâm đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh để có điều kiện làm việc tốt hơn, tiếp tục rà soát bổ sung xây nhà trực vận hành Điện lực. EVN SPC làm việc với các nhà sản xuất trong nước đặt hàng xe ôtô chuyên dùng sửa chữa điện dạng nhỏ trang bị đầy đủ công cụ làm việc cho CBCNV, phấn đấu đến năm 2020, bỏ hình thức thuê xe cá nhân và sử dụng 100% xe chuyên dùng cho công tác trực tiếp tại hiện trường

Thực thi văn hóa doanh nghiệp của EVN trong từng việc làm của từng CBCNV vì sự phát triển lâu dài và bền vững của EVN

Lãnh đạo EVN SPC luôn theo dõi sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, thường xuyên triệu tập phiên họp rà soát tình hình triển khai Chỉ thị số 1527/CT-EVN SPC, tại phiên họp, các Ban báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch hoàn thành; dẫn chứng cụ thể các số liệu, văn bản đã ban hành; cập nhật những bổ sung, điều chỉnh (nếu có).  Phó Tổng Giám đốc kinh doanh đã nhận xét đánh giá và tháo gỡ những khó khăn tồn tại để các Ban và đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong thời gian tới.

Để các Ban nắm bắt được tình hình thực hiện các chỉ tiêu, phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị được thống nhất, báo cáo Lãnh đạo kịp thời, các Ban đã thiết lập thư mục điện tử để ghi nhận và chia sẻ thông tin chung phục vụ quản lý điều hành (cơ sở pháp lý, văn bản chỉ đạo, kết quả thực hiện...), đảm bảo tập hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan để cung cấp khi có yêu cầu của lãnh đạo Tổng công ty hoặc các đoàn kiểm tra.

In      Trở về Hồng Xuân - Ban KD EVNSPC
 
Các Tin ngành điện đã đưa
   Hội thi cán bộ an toàn giỏi Công ty Điện lực Đồng Tháp năm 2018 (07:37 - 26/07/2018)
   Ngành điện luôn hướng về cộng đồng (08:20 - 05/07/2018)
   An toàn cho người lao động được EVN SPC ưu tiên hàng đầu (14:17 - 29/05/2018)
   Tuyên truyền phổ biến pháp luật và diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018 (08:55 - 29/05/2018)
   Điện lực Sa Đéc tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2018 (07:34 - 26/04/2018)
   Điện lực Lấp Vò triển khai diễn tập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 (15:01 - 18/04/2018)
   Chuyến xe năng lượng (13:55 - 19/03/2018)
   Hôm nay tôi sống xanh hơn (14:23 - 09/03/2018)
   Khởi động Chiến dịch Giờ trái đất 2018: Go more Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn (14:40 - 07/03/2018)
   Buổi chia tay ngọt ngào (09:07 - 02/03/2018)
   Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 (14:04 - 01/02/2018)
   NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DVBLĐN TRONG CÔNG TÁC KINH DOANH (14:46 - 22/01/2018)
   Tổng kết công tác dịch vụ bán lẻ điện năng năm 2017 (14:44 - 15/01/2018)
   HỌP MẶT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ NĂM 2017 (15:18 - 29/12/2017)
   EVN chủ động phương án ứng phó bão Tembin (09:52 - 25/12/2017)

Đầu trang