Kênh truyền hình


Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng kỳ tháng 3 năm 2021

23/03/2021 3:25:51 CH - Lượt xem: 0


An toàn điện trong sản xuất nông nghiệp kỳ tháng 02 năm 2021

23/02/2021 10:06:04 SA - Lượt xem: 0


Chủ động phòng chống cháy nổ do điện kỳ tháng 01 năm 2021

20/01/2021 9:10:00 SA - Lượt xem: 0


Tiết kiệm điện và dịch vụ khách hàng kỳ tháng 11 năm 2020

24/11/2020 8:18:16 SA - Lượt xem: 0


Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp kỳ tháng 10 năm 2020

24/11/2020 8:15:43 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện mùa lũ kỳ tháng 8 năm 2020

24/11/2020 8:15:11 SA - Lượt xem: 0


Tiết kiệm điện kỳ tháng 7 năm 2020

24/11/2020 8:14:52 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện mùa mưa bão kỳ tháng 6 năm 2020

24/11/2020 8:14:29 SA - Lượt xem: 0


Điện năng lượng mặt trời kỳ tháng 5 năm 2020

18/08/2020 4:08:10 CH - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 4 năm 2020

20/04/2020 7:37:42 SA - Lượt xem: 0


Gio trai dat ky thang 3 năm 2020

18/08/2020 4:07:42 CH - Lượt xem: 0


Phòng chống cháy nổ trong sử dụng điện kỳ tháng 02 năm 2020

18/02/2020 8:13:36 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo cung cấp điện dịp tết nguyên đán kỳ tháng 01 năm 2020

18/02/2020 8:12:59 SA - Lượt xem: 0


An toàn hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 12 năm 2019

24/12/2019 4:17:31 CH - Lượt xem: 0


Tri ân khách hàng kỳ tháng 11 năm 2019

03/12/2019 4:45:33 CH - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 10 năm 2019

24/10/2019 7:28:10 SA - Lượt xem: 0


Tiết kiệm điện kỳ tháng 9 năm 2019

24/10/2019 7:27:39 SA - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 8 năm 2019

24/10/2019 7:29:02 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện mùa mưa bão kỳ tháng 7 năm 2019

24/10/2019 7:29:23 SA - Lượt xem: 0


An toàn lưới điện mùa mưa bão kỳ tháng 6/2017

23/05/2018 8:14:23 SA - Lượt xem: 0


Chiến dịch giờ trái đất kỳ tháng 3/2016

23/05/2018 8:20:08 SA - Lượt xem: 0


Đảm bào an toàn hành lang lưới điện kỳ tháng 8/2016

23/05/2018 8:19:50 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo cung cấp điện dịp tết kỳ tháng 01/2016

23/05/2018 8:19:31 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện kỳ tháng 7/2016

23/05/2018 8:19:13 SA - Lượt xem: 0


Nâng cao an toàn khi sử dụng điện kỳ tháng 06/2016

23/05/2018 8:18:55 SA - Lượt xem: 0


Điện đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 4/2016

23/05/2018 8:18:33 SA - Lượt xem: 0


Điện, hiệu quả trung tâm CSKH kỳ tháng 12/2017

23/05/2018 8:17:56 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo điện năng trong dịp tết nguyên đán kỳ tháng 01/2017

23/05/2018 8:17:25 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện kỳ tháng 4/2017

23/05/2018 8:17:02 SA - Lượt xem: 0


Nhiều hoạt động chuẩn bị hưởng ứng giờ trái đất kỳ tháng 3/2017

23/05/2018 8:16:35 SA - Lượt xem: 0


Cảnh báo nguy cơ có tai nạn điện vi phạm hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 11/2017

23/05/2018 8:16:09 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 7/2017

23/05/2018 8:15:38 SA - Lượt xem: 0


Hiệu quả trung tâm Chăm sóc khách hàng kỳ tháng 9/2017

23/05/2018 8:15:01 SA - Lượt xem: 0


Triển khai thí điểm khách hàng sử dụng đèn led kỳ tháng 5/2017

23/05/2018 8:12:50 SA - Lượt xem: 0


Tri ân khách hàng kỳ tháng 10/2017

23/05/2018 8:07:30 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo cung ứng điện tết nguyên đán kỳ tháng 01/2018

15/08/2018 3:59:59 CH - Lượt xem: 0


An toàn phòng chống cháy nổ kỳ tháng 02/2018

23/05/2018 8:04:43 SA - Lượt xem: 0


Giờ trái đất kỳ tháng 3/2018

23/05/2018 8:04:15 SA - Lượt xem: 0


Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện kỳ tháng 4/2018

23/05/2018 3:38:54 CH - Lượt xem: 0


Hiệu quả công tơ điện tử kỳ tháng 5/2018

07/08/2018 10:20:30 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo an toàn điện trong sản xuất nông nghiệp kỳ tháng 6/2018

07/08/2018 10:21:56 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bảo kỳ tháng 7/2018

07/08/2018 10:23:10 SA - Lượt xem: 0


sử dụng điện an toàn tiết kiệm kỳ tháng 8_2018

05/11/2018 9:07:00 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa lũ kỳ tháng 102018

04/01/2019 9:01:17 SA - Lượt xem: 0


Hiệu quả dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng kỳ tháng 112018

04/01/2019 9:02:38 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo cung cấp điện tết nguyên đán kỳ tháng 01 2019

02/04/2019 8:41:33 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện trong phòng chống cháy nổ kỳ tháng 02 2019

02/04/2019 8:43:48 SA - Lượt xem: 0


Giờ trái đất kỳ tháng 3 2019

02/04/2019 8:44:38 SA - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 4 năm 2019

24/05/2019 10:04:53 SA - Lượt xem: 0


An toàn hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 5 năm 2019

24/05/2019 10:05:30 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện trong sản xuất nông nghiệp kỳ tháng 6 năm 2019

26/06/2019 4:25:00 CH - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 08/2017

23/05/2018 8:13:45 SA - Lượt xem: 0