Kênh truyền hình


Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng kỳ tháng 3 năm 2021

23/03/2021 3:25:51 CH - Lượt xem: 0


An toàn điện trong sản xuất nông nghiệp kỳ tháng 02 năm 2021

23/02/2021 10:06:04 SA - Lượt xem: 0


Chủ động phòng chống cháy nổ do điện kỳ tháng 01 năm 2021

20/01/2021 9:10:00 SA - Lượt xem: 0


Tiết kiệm điện và dịch vụ khách hàng kỳ tháng 11 năm 2020

24/11/2020 8:18:16 SA - Lượt xem: 0


Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp kỳ tháng 10 năm 2020

24/11/2020 8:15:43 SA - Lượt xem: 0


Tháng tri ân khách hàng kỳ tháng 9 năm 2020

24/11/2020 8:15:26 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện mùa lũ kỳ tháng 8 năm 2020

24/11/2020 8:15:11 SA - Lượt xem: 0


Tiết kiệm điện kỳ tháng 7 năm 2020

24/11/2020 8:14:52 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện mùa mưa bão kỳ tháng 6 năm 2020

24/11/2020 8:14:29 SA - Lượt xem: 0


Điện năng lượng mặt trời kỳ tháng 5 năm 2020

18/08/2020 4:08:10 CH - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 4 năm 2020

20/04/2020 7:37:42 SA - Lượt xem: 0


Gio trai dat ky thang 3 năm 2020

18/08/2020 4:07:42 CH - Lượt xem: 0


Tuyên truyền phòng chống tai nạn điện

14/04/2020 10:47:46 SA - Lượt xem: 0


Phòng chống cháy nổ trong sử dụng điện kỳ tháng 02 năm 2020

18/02/2020 8:13:36 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo cung cấp điện dịp tết nguyên đán kỳ tháng 01 năm 2020

18/02/2020 8:12:59 SA - Lượt xem: 0


Tuyên truyền phòng chống cúm Corona

03/02/2020 10:48:21 SA - Lượt xem: 0


Tri ân khách hàng kỳ tháng 12 năm 2019

30/12/2019 9:27:58 SA - Lượt xem: 0


An toàn hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 12 năm 2019

24/12/2019 4:17:31 CH - Lượt xem: 0


Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

24/12/2019 9:03:32 SA - Lượt xem: 0


Điện lực Sa Đéc tham gia cổ vũ hội thao năm 2019

13/12/2019 10:21:34 SA - Lượt xem: 0


Tri ân khách hàng kỳ tháng 11 năm 2019

03/12/2019 4:45:33 CH - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 10 năm 2019

24/10/2019 7:28:10 SA - Lượt xem: 0


Tiết kiệm điện kỳ tháng 9 năm 2019

24/10/2019 7:27:39 SA - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 8 năm 2019

24/10/2019 7:29:02 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện mùa mưa bão kỳ tháng 7 năm 2019

24/10/2019 7:29:23 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện trong sản xuất nông nghiệp kỳ tháng 6 năm 2019

26/06/2019 4:25:00 CH - Lượt xem: 0


An toàn hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 5 năm 2019

24/05/2019 10:05:30 SA - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 4 năm 2019

24/05/2019 10:04:53 SA - Lượt xem: 0


Giờ trái đất kỳ tháng 3 2019

02/04/2019 8:44:38 SA - Lượt xem: 0


An toàn điện trong phòng chống cháy nổ kỳ tháng 02 2019

02/04/2019 8:43:48 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo cung cấp điện tết nguyên đán kỳ tháng 01 2019

02/04/2019 8:41:33 SA - Lượt xem: 0


Giờ Trái đất 2019

21/03/2019 7:47:49 SA - Lượt xem: 0


Thắp sáng niềm tin số 7

13/03/2019 8:59:55 SA - Lượt xem: 0


Thắp sáng niềm tin số 6

13/03/2019 8:59:25 SA - Lượt xem: 0


Thắp sáng niềm tin số 5

13/03/2019 8:58:59 SA - Lượt xem: 0


Thắp sáng niềm tin số 4

13/03/2019 8:56:25 SA - Lượt xem: 0


Thắp sáng niềm tin số 3

13/03/2019 8:55:40 SA - Lượt xem: 0


Thắp sáng niềm tin số 2

13/03/2019 8:55:12 SA - Lượt xem: 0


Thắp sáng niềm tin số 1

13/03/2019 8:54:23 SA - Lượt xem: 0


Những cú Click tiện lợi

07/03/2019 8:43:30 SA - Lượt xem: 0


Mua điện kiểu mới

07/03/2019 8:43:17 SA - Lượt xem: 0


Lợi bất cập hại

07/03/2019 8:40:45 SA - Lượt xem: 0


Khóc vì câu đuôi

07/03/2019 8:39:39 SA - Lượt xem: 0


Kế hoạch bất thành

07/03/2019 8:39:02 SA - Lượt xem: 0


Đột phá mới

07/03/2019 8:38:14 SA - Lượt xem: 0


Điện thời 4 0

07/03/2019 8:35:20 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 122018

04/01/2019 9:03:39 SA - Lượt xem: 0


Hiệu quả dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng kỳ tháng 112018

04/01/2019 9:02:38 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa lũ kỳ tháng 102018

04/01/2019 9:01:17 SA - Lượt xem: 0


an toàn điện mùa lũ kỳ tháng 10_2018

05/11/2018 9:45:55 SA - Lượt xem: 0


Thắp sáng đường quê kỳ tháng 9_2018

05/11/2018 9:44:25 SA - Lượt xem: 0


sử dụng điện an toàn tiết kiệm kỳ tháng 8_2018

05/11/2018 9:07:00 SA - Lượt xem: 0


Văn hóa doanh nghiệp PC Đồng Tháp

15/08/2018 3:56:13 CH - Lượt xem: 0


Đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bảo kỳ tháng 7/2018

07/08/2018 10:23:10 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo an toàn điện trong sản xuất nông nghiệp kỳ tháng 6/2018

07/08/2018 10:21:56 SA - Lượt xem: 0


Hiệu quả công tơ điện tử kỳ tháng 5/2018

07/08/2018 10:20:30 SA - Lượt xem: 0


Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện kỳ tháng 4/2018

23/05/2018 3:38:54 CH - Lượt xem: 0


Hướng dẫn an toàn Phòng cháy chữa cháy

17/04/2018 3:13:44 CH - Lượt xem: 0


Giờ trái đất kỳ tháng 3/2018

23/05/2018 8:04:15 SA - Lượt xem: 0


An toàn phòng chống cháy nổ kỳ tháng 02/2018

23/05/2018 8:04:43 SA - Lượt xem: 0


VĂN HÓA PC ĐỒNG THÁP: HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG

22/03/2018 2:39:12 CH - Lượt xem: 0


Đảm bảo cung ứng điện tết nguyên đán kỳ tháng 01/2018

15/08/2018 3:59:59 CH - Lượt xem: 0


Tri ân khách hàng kỳ tháng 10/2017

23/05/2018 8:07:30 SA - Lượt xem: 0


Giờ trái đất 2018

22/03/2018 3:13:10 CH - Lượt xem: 0


TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT 2017

22/09/2017 5:48:36 CH - Lượt xem: 0


[VHDN] Tập thể khỏe

22/09/2017 5:28:15 CH - Lượt xem: 0


[VHDN] Tập thể đẹp - Cơ quan Công ty

22/09/2017 5:24:23 CH - Lượt xem: 0


[VHDN] Tập thể đẹp - Điện lực Lấp Vò

22/09/2017 5:22:32 CH - Lượt xem: 0


Văn hóa doanh nghiêp PC Đồng Tháp

22/09/2017 5:12:13 CH - Lượt xem: 0


Triển khai thí điểm khách hàng sử dụng đèn led kỳ tháng 5/2017

23/05/2018 8:12:50 SA - Lượt xem: 0


Dịch vụ khách hàng kỳ tháng 08/2017

23/05/2018 8:13:45 SA - Lượt xem: 0


An toàn lưới điện mùa mưa bão kỳ tháng 6/2017

23/05/2018 8:14:23 SA - Lượt xem: 0


Hiệu quả trung tâm Chăm sóc khách hàng kỳ tháng 9/2017

23/05/2018 8:15:01 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 7/2017

23/05/2018 8:15:38 SA - Lượt xem: 0


Cảnh báo nguy cơ có tai nạn điện vi phạm hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 11/2017

23/05/2018 8:16:09 SA - Lượt xem: 0


Nhiều hoạt động chuẩn bị hưởng ứng giờ trái đất kỳ tháng 3/2017

23/05/2018 8:16:35 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện kỳ tháng 4/2017

23/05/2018 8:17:02 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo điện năng trong dịp tết nguyên đán kỳ tháng 01/2017

23/05/2018 8:17:25 SA - Lượt xem: 0


Điện, hiệu quả trung tâm CSKH kỳ tháng 12/2017

23/05/2018 8:17:56 SA - Lượt xem: 0


Điện đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp kỳ tháng 4/2016

23/05/2018 8:18:33 SA - Lượt xem: 0


Nâng cao an toàn khi sử dụng điện kỳ tháng 06/2016

23/05/2018 8:18:55 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện kỳ tháng 7/2016

23/05/2018 8:19:13 SA - Lượt xem: 0


Đảm bảo cung cấp điện dịp tết kỳ tháng 01/2016

23/05/2018 8:19:31 SA - Lượt xem: 0


Đảm bào an toàn hành lang lưới điện kỳ tháng 8/2016

23/05/2018 8:19:50 SA - Lượt xem: 0


Chiến dịch giờ trái đất kỳ tháng 3/2016

23/05/2018 8:20:08 SA - Lượt xem: 0


test video

24/03/2017 9:35:17 SA - Lượt xem: 0


Giờ trái đất - clip 3

24/03/2017 9:33:57 SA - Lượt xem: 0


Giờ trái đất - clip 2

24/03/2017 9:32:07 SA - Lượt xem: 0


Giờ trái đất - clip 1

24/03/2017 9:30:58 SA - Lượt xem: 0


VĂN HÓA PC ĐỒNG THÁP: HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG

22/09/2017 5:01:42 CH - Lượt xem: 0


Khmer khởi sắc nhờ điện quốc gia-HTV

16/12/2016 10:19:35 SA - Lượt xem: 0


TVC 19001006

15/12/2016 2:31:04 CH - Lượt xem: 0


Tuần lễ hồng

15/12/2016 8:56:14 SA - Lượt xem: 0


tri an khách hàng

15/12/2016 8:52:12 SA - Lượt xem: 0


Điện và cuộc sống

15/12/2016 8:34:31 SA - Lượt xem: 0


Hưởng ứng giờ trái đất 2014

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Chắt chiu

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Bật tắt

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Hãy giữ gìn năng lượng

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Bài học đầu tiên

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Nguồn sáng

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


evnspc

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Tuyên truyền tiết kiệm điện

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Nơi ấy một ngày

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Tiết kiệm dùm e đi anh

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Vì sự sống con người

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Vui việc lớn

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0