Hướng dẫn mua điện cao áp

     

 1. Lưu đồ cấp điện (File đính kèm)

2.  Trình tự cấp điện (File đính kèm)

3. Hồ sơ đề nghị cấp điện (File đính kèm)

4. Giấy đề nghị mua điện (File đính kèm)

5. Bảng liệt kê thiết bị (File đính kèm)

6. Biểu đồ phụ tải (File đính kèm)

 

Viết bởi kinhdoanhpcdt