Các văn bản tiêu chuẩn quy định


1.  Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng (click vào đây để tải file).


2. Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương Quy định về hệ thống điện phân phối (click vào đây để tải file).


3. Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam (click vào đây để tải file)

4. Quyết định số 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC (click vào đây để tải file)

5. Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/05/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (click vào đây để tải file)


Viết bởi kinhdoanhpcdt