Về chúng tôi

Về chúng tôi


TỔNG QUAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Từ ngày đất nước thống nhất ngành Điện được tiếp quản và vận hành toàn bộ lưới điện và thiết bị điện do chế độ cũ để lại, điện lúc bấy giờ được phục vụ chủ yếu là khu vực Trung tâm Điện lực Kiến Phong (Cao Lãnh) và Trung tâm Điện lực Sa Đéc.
Quyết định số 1594 QĐ/TCCB3 ngày 07/08/1976 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than về việc thành lập các Sở Quản Lý và phân phối điện trực thuộc công ty Điện lực Miền Nam. Theo đó ngành Điện lực Đồng Tháp được thành lập với tên gọi là Sở Quản Lý và phân phối điện Đồng Tháp.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

2 tỷ 538 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2020)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

589.260 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2020)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điện thương phẩm 2 tỷ 650 triệu kWh

Tỷ lệ tổn thất điện năng 4,18%

Tiết kiệm 58,94 triệu kWh điện

Dự án cấp điện biển, đảo