Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PCĐT | 16:29 | 18/05/2023

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2023:

Tháng 4 năm 2023, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 286.917.670 kWh, tăng 7,17% so với cùng kỳ năm 2022 (267.711.417 kWh).

2. Tiết kiệm điện là 5.831.066 kWh.

3. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 1.509 khách hàng, trong đó: 947 khách hàng sinh hoạt và 562 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 4/2023 617.441 khách hàng, trong đó: 523.125 khách hàng sinh hoạt và 94.316 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

4. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2023: Theo kế hoạch đăng ký năm 2023, tổng số công trình thực hiện là 78 công trình với tổng kế hoạch vốn là 115,148 tỷ đồng (bao gồm: 13 công trình hoàn thành trả nợ quyết toán với tổng vốn 3,952 tỷ đồng; 09 công trình chuyển tiếp với tổng vốn 8,642 tỷ đồng, 13 công trình khởi công mới với tổng vốn 78,347 tỷ đồng và 01 công trình chuẩn bị đầu tư 110kV với tổng vốn 3,0 tỷ đồng và 42 công trình trả nợ vốn vay với tổng vốn 21,207 tỷ đồng). Giá trị thực hiện đến tháng 4 là 18,931 tỷ đồng, đạt 16,44% kế hoạch. Tình hình triển khai đến nay như sau:

- Công trình đầu tư xây dựng 22kV năm 2023: Đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang trình phê duyệt dự toán gói thầu và lập hồ sơ mời thầu.

- Các công trình lưới điện 110kV đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 6/2023.

5. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang tiếp tục triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 5 năm 2023:

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
  • Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:  tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm ứng phó thời tiết nắng nóng kéo dài.
  • Hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2023.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 248, Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Đính kèm


TIN LIÊN QUAN

(17:30 - 14/09/2023)

TCBC-PCĐT: THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023

I. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2023: Công ty Điện lực...

(09:12 - 13/09/2023)

TCBC-EVN: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2023

Trong tháng 8 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng yêu...

(09:09 - 13/09/2023)

TCBC - EVNSPC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2023   ...

(10:12 - 16/08/2023)

TCBC-EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2023

Trong tháng 7 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp đủ điện...

(07:58 - 04/08/2023)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2023

Trong tháng 7 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp đủ điện...

(15:10 - 07/07/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(09:38 - 06/07/2023)

TCBC: EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

(13:39 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  ...

(17:15 - 22/05/2023)

TTBC: Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

(16:29 - 18/05/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...