Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 15:52 | 12/04/2023

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2023:

Tháng 3 năm 2023, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 287.538.205 kWh, tăng 0,07% so với cùng kỳ năm 2022 (2287.342.703 kWh).

2. Tiết kiệm điện là 6.050.798 kWh.

3. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 1.765 khách hàng, trong đó: 1.166 khách hàng sinh hoạt và 599 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 3/2023 là 615.751 khách hàng, trong đó: 522.497 khách hàng sinh hoạt và 93.254 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

4. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2023: Công ty đã đăng ký kế hoạch vốn với Tổng công ty với vốn là 129,976 tỷ đồng (bao gồm: 13 CT hoàn thành trả nợ quyết toán với tổng vốn 3.962 triệu đồng; 09 CT chuyển tiếp với tổng vốn 8.624 triệu đồng, 23 CT khởi công mới với tổng vốn 91.365 triệu đồng và 04 CT chuẩn bị đầu tư 110kV với tổng vốn 4.800 triệu đồng và 42 CT trả nợ vốn vay với tổng vốn 21.207 triệu đồng). Tình hình triển khai đến nay như sau:

- Các công trình trung, hạ thế: Đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành tất cả các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang; Đối với các công trình mới thực hiện trong năm 2023 đang phê duyệt hồ sơ thiết kế, triển khai đấu thầu xây lắp trong tháng 5/2023. Dự kiến sẽ nghiệm thu hoàn thành trong tháng 12/2023.

- Các công trình lưới điện 110kV đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 6/2023.

5. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang tiếp tục triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 4 năm 2023:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

- Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:  tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm ứng phó thời tiết nắng nóng; quảng bá và hướng dẫn khách hàng cài đặt App CSKH.

- Triển khai công tác phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Tháp về tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phòng chống cháy nổ năm 2023.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 248, Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(17:30 - 14/09/2023)

TCBC-PCĐT: THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023

I. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2023: Công ty Điện lực...

(09:12 - 13/09/2023)

TCBC-EVN: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2023

Trong tháng 8 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng yêu...

(09:09 - 13/09/2023)

TCBC - EVNSPC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2023   ...

(10:12 - 16/08/2023)

TCBC-EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2023

Trong tháng 7 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp đủ điện...

(07:58 - 04/08/2023)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2023

Trong tháng 7 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp đủ điện...

(15:10 - 07/07/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(09:38 - 06/07/2023)

TCBC: EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

(13:39 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  ...

(17:15 - 22/05/2023)

TTBC: Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

(16:29 - 18/05/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...