Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 15:47 | 10/03/2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2023:

Tháng 02 năm 2023, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 229.645.585 kWh, tăng 3,11% so với cùng kỳ năm 2022 (222.711.504 kWh).

2. Tiết kiệm điện là 5.361.777 kWh.

3. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 1.883 khách hàng, trong đó: 1.440 khách hàng sinh hoạt và 443 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 02/2023 là 615.080 khách hàng, trong đó: 522.143 khách hàng sinh hoạt và 92.937 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

4. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2023: Công ty đã đăng ký kế hoạch vốn với Tổng công ty với vốn là 129,976 tỷ đồng (bao gồm: 13 CT hoàn thành trả nợ quyết toán với tổng vốn 3.962 triệu đồng; 09 CT chuyển tiếp với tổng vốn 8.624 triệu đồng, 23 CT khởi công mới với tổng vốn 91.365 triệu đồng và 04 CT chuẩn bị đầu tư 110kV với tổng vốn 4.800 triệu đồng và 42 CT trả nợ vốn vay với tổng vốn 21.207 triệu đồng). Tình hình triển khai đến nay như sau:

- Các công trình trung, hạ thế: Đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành tất cả các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang; Đối với các công trình mới thực hiện trong năm 2023 đang phê duyệt hồ sơ thiết kế, triển khai đấu thầu xây lắp trong tháng 5/2023. Dự kiến sẽ nghiệm thu hoàn thành trong tháng 12/2023.

- Các công trình lưới điện 110kV đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 6/2023.

5. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang tiếp tục triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

 II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 03 năm 2023:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

- Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:  tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm ứng phó thời tiết nắng nóng; quảng bá và hướng dẫn khách hàng cài đặt App CSKH.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 248, Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Đính kèm


TIN LIÊN QUAN

(17:15 - 22/05/2023)

TTBC: Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

(16:29 - 18/05/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(07:18 - 17/05/2023)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2023

(07:16 - 17/05/2023)

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA ĐỐI MẶT NHIỀU KHÓ KHĂN KHI THỜI TIẾT NẮNG NÓNG GAY GẮT KÉO DÀI TRÊN DIỆN RỘNG

Qua theo dõi về tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia, trong...

(07:13 - 17/05/2023)

TCBC: MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN: CĂNG THẲNG CUNG ỨNG ĐIỆN CÁC THÁNG MÙA KHÔ

Ngày 13/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số...

(11:30 - 04/05/2023)

EVN điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(16:10 - 12/04/2023)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2023

Trong 3 tháng đầu năm 2023, EVNSPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định...

(16:06 - 12/04/2023)

TCBC-EVN: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04/2023

Trong quý I năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an...

(15:52 - 12/04/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(15:47 - 10/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...