Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 08:28 | 15/11/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2022:

Tháng 10 năm 2022, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 229.771.112 kWh, tăng 8,99% so với cùng kỳ năm 2021 (192.471.848 kWh).

2. Điện thương phẩm: 209.771.112 kWh, tăng 8,99% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 30,128 phút, tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,178 lần, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,219 lần.

4. Tiết kiệm điện là 5.834.486 kWh.

5. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 1.305 khách hàng, trong đó: 860 khách hàng sinh hoạt và 445 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 10/2022 là 612.706 khách hàng, trong đó: 520.082 khách hàng sinh hoạt và 92.624 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2022: Tổng công ty Điện lực miền Nam đã giao theo Quyết định điều chỉnh số 2194/QĐ-EVN SPC ngày 03/11/2022 với vốn là 181,542 tỷ đồng, bao gồm 46 công trình lưới điện (31 công trình chuyển tiếp), 02 công trình kiến trúc, 04 công trình đầu tư, cải tạo hệ thống AC/DC, Rơ le 87B và 07 công trình 110kV. Tình hình triển khai đến nay như sau:

- Các công trình trung, hạ thế:  Đã tổ chức nghiệm thu, quyết toán hoàn thành tất cả các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang; Đối với các công trình mới thực hiện trong năm 2022 đang triển khai thi công công trình. Dự kiến sẽ nghiệm thu hoàn thành trong tháng 12/2022.

- Các công trình lưới điện 110kV đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến sẽ triển khai thi công vào năm 2023.

7. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 11 năm 2022:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm sự cố, giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, các công trình cải tạo, nâng công suất và xây dựng mới theo kế hoạch, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

- Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA, kiểm tra ngăn chặn ngay từ đầu các trường hợp vi phạm, khi xảy ra sự cố do vi phạm HLATLĐCA các đơn vị phải lập thủ tục pháp lý đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đầy đủ theo quy định.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Đính kèm


TIN LIÊN QUAN

(16:18 - 30/11/2023)

TIẾP TỤC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

Gần đây trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu,...

(14:20 - 14/11/2023)

TCBC-EVNSPC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 & NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2023  ...

(20:29 - 09/11/2023)

QUYẾT ĐỊNH 2941/QĐ-BCT QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN

Quyết định 2941/QĐ-BCT xem TẠI ĐÂY

(20:29 - 09/11/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 9/11/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(20:29 - 09/11/2023)

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TĂNG TƯƠNG ỨNG 4,5%

Ngày 8/11/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 1416/QĐ-EVN...

(19:29 - 09/11/2023)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2023

Trong tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ...

(14:17 - 24/10/2023)

TCBC:EVNSPC - THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10-2023 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023 THÔNG...

(17:01 - 12/10/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2023

I. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2023: Công ty Điện lực...

(16:36 - 06/10/2023)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động tháng 9 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023

Trong tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ...

(17:30 - 14/09/2023)

TCBC-PCĐT: THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023

I. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2023: Công ty Điện lực...