Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Nguồn EVNSPC | 16:02 | 10/08/2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO ĐIỂM E KHOẢN 1 ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để công bố các nội dung quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (Phụ lục II, Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2022)

File TẠI ĐÂY

Xem công bố thông tin doanh nghiệp EVN SPC TẠI ĐÂY


TIN LIÊN QUAN

(16:18 - 30/11/2023)

TIẾP TỤC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

Gần đây trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu,...

(14:20 - 14/11/2023)

TCBC-EVNSPC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 & NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2023  ...

(20:29 - 09/11/2023)

QUYẾT ĐỊNH 2941/QĐ-BCT QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN

Quyết định 2941/QĐ-BCT xem TẠI ĐÂY

(20:29 - 09/11/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 9/11/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(20:29 - 09/11/2023)

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TĂNG TƯƠNG ỨNG 4,5%

Ngày 8/11/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 1416/QĐ-EVN...

(19:29 - 09/11/2023)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2023

Trong tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ...

(14:17 - 24/10/2023)

TCBC:EVNSPC - THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10-2023 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023 THÔNG...

(17:01 - 12/10/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2023

I. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2023: Công ty Điện lực...

(16:36 - 06/10/2023)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động tháng 9 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023

Trong tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ...

(17:30 - 14/09/2023)

TCBC-PCĐT: THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023

I. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2023: Công ty Điện lực...