Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 11:31 | 15/07/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 06 năm 2022:

Tháng 6 năm 2022, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 247.181.821 kWh, tăng 4,14% so với cùng kỳ năm 2021 (237.344.369 kWh).

2. Điện thương phẩm: 230.772.601 kWh, tăng 0,84% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 16,076 phút, tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,083 lần, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,13 lần.

4. Tiết kiệm điện là 5.105.135 kWh.

5. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 1.788 khách hàng, trong đó: 1.283 khách hàng sinh hoạt và 505 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 06/2022 là 608.720 khách hàng, trong đó: 517.441 khách hàng sinh hoạt và 91.279 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2022: Tổng công ty Điện lực miền Nam giao theo quyết định số 352/QĐ-EVN SPC ngày 22/2/2022, với giá trị là 231.720 triệu đồng (vốn khấu hao cơ bản 124.498 triệu đồng, vốn vay thương mại 107.222 triệu đồng) gồm 46 công trình lưới điện (31 công trình chuyển tiếp), 02 công trình kiến trúc, 04 công trình đầu tư, cải tạo hệ thống AC/DC, Rơ le 87B và 07 công trình 110kV. Tình hình triển khai đến nay như sau:

- Các công trình trung, hạ thế: Đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang trong tháng 6/2022; Đối với các công trình mới đã phê duyệt BCKTKT 08/08 công trình tỉnh ứng vốn 2022 (chuyển sang vay vốn đối ứng); Đã phê duyệt 06/06 công trình vốn vay thương mại. Đã trình KHLCNT các công trình ĐTXD này. Dự kiến Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ phê duyệt trong tháng 7 và Công ty tổ chức đấu thầu thi công trong tháng 8/2022.

- Các công trình 110kV: Đang lập thủ tục ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế. Dự kiến phê duyệt BCNCKT trong tháng 9/2022 và duyệt TKBVTC trong tháng 12/2022. Dự kiến triển khai vào đầu năm 2023.

7. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành năm 2022.

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 07 năm 2022:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

 - Đảm bảo cấp điện ổn định cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Lễ Hội Xoài Cao Lãnh.

 - Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm sự cố, giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, các công trình cải tạo, nâng công suất và xây dựng mới theo kế hoạch, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

- Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày  19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài  chính.

- Ký kết hợp đồng và triển khai công tác thu hộ tiền điện với VNPost (Đồng Tháp).

- Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 4, HĐND Tỉnh khóa X.

- Triển khai áp dụng “Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Xem tại đây


TIN LIÊN QUAN

(17:15 - 22/05/2023)

TTBC: Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

(16:29 - 18/05/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...

(07:18 - 17/05/2023)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2023

(07:16 - 17/05/2023)

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA ĐỐI MẶT NHIỀU KHÓ KHĂN KHI THỜI TIẾT NẮNG NÓNG GAY GẮT KÉO DÀI TRÊN DIỆN RỘNG

Qua theo dõi về tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia, trong...

(07:13 - 17/05/2023)

TCBC: MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN: CĂNG THẲNG CUNG ỨNG ĐIỆN CÁC THÁNG MÙA KHÔ

Ngày 13/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số...

(11:30 - 04/05/2023)

EVN điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(16:10 - 12/04/2023)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2023

Trong 3 tháng đầu năm 2023, EVNSPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định...

(16:06 - 12/04/2023)

TCBC-EVN: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04/2023

Trong quý I năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an...

(15:52 - 12/04/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(15:47 - 10/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...