Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 11:11 | 07/06/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 05 năm 2022:

Tháng 05 năm 2022 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 251.481.665 kWh, tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2021 (241.855.045 kWh).

2. Điện thương phẩm: 244.736.434 kWh, tăng 7,72% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 22,127 phút, tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,118 lần, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,132 lần.

4. Tiết kiệm điện là 5.253.191 kWh.

5. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 1.765 khách hàng, trong đó: 1.306 khách hàng sinh hoạt và 459 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 05/2022 là 607.403 khách hàng, trong đó: 516.561 khách hàng sinh hoạt và 90.842 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2022: Tổng công ty Điện lực miền Nam giao theo quyết định số 352/QĐ-EVN SPC ngày 22/2/2022, với giá trị là 231.720 triệu đồng (vốn khấu hao cơ bản 124.498 triệu đồng, vốn vay thương mại 107.222 triệu đồng) gồm 46 công trình lưới điện (31 công trình chuyển tiếp), 02 công trình kiến trúc, 04 công trình đầu tư, cải tạo hệ thống AC/DC, Rơ le 87B và 07 công trình 110kV. Tình hình triển khai đến nay như sau:

- Các công trình trung, hạ thế: Đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang trong tháng 5/2022 (còn lại 01 công trình: Phát triển lưới điện khu vực Điện lực Châu Thành sẽ nghiệm thu hoàn thành đầu tháng 06/2022); Đối với các công trình mới đã phê duyệt BCKTKT 08/08 công trình tỉnh ứng vốn 2022 (chuyển sang vay vốn đối ứng); Đã phê duyệt 02/06 công trình vốn vay thương mại, các công trình còn lại đã hoàn thiện hồ sơ BCKTKT trình Tổng công ty Điện lực miền Nam phê duyệt. Dự kiến Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ phê duyệt trong tháng 6 và Công ty tổ chức đấu thầu thi công trong tháng 7/2022.

- Các công trình 110kV: Đã lập chủ trương đầu tư, đang lập thủ tục trình Tổng công ty kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế công trình.

7. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành năm 2022.

 II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 06 năm 2022:

 - Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

 - Triển khai thực hiện hoàn thành các giải pháp giảm sự cố lưới điện theo kế hoạch năm 2022.

 - Khẩn trương thực hiện các giải pháp giảm sự cố do sét đảm bảo đạt kế hoạch năm.

 - Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày  19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài  chính.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Xem tại đây  


TIN LIÊN QUAN

(08:28 - 15/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(14:47 - 06/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

(07:35 - 16/09/2022)

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, AN TOÀN, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN” NĂM 2022

(14:03 - 14/09/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

(16:06 - 10/08/2022)

TCBC: VỀ VIỆC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

(16:02 - 10/08/2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO ĐIỂM E KHOẢN 1 ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu...

(09:06 - 10/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(11:31 - 15/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

(10:07 - 04/07/2022)

TCBC: TỪ NGÀY 01/7/2022, EVN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(11:11 - 07/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...