Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 13:50 | 18/05/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2022

I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 04 năm 2022:

Tháng 04 năm 2022 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 267.711.417 kWh, tăng 3,68% so với cùng kỳ năm 2021 (258.220.575 kWh).

2. Điện thương phẩm: 273.544.455 kWh, tăng 7,50% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 17,666 phút, Tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,159 lần, Tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,062 lần.

4. Tiết kiệm điện là 5.046.224 kWh.

5. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 1.636 khách hàng, trong đó: 1.129 khách hàng sinh hoạt và 507 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 04/2022 là 606.038 khách hàng, trong đó: 515.618 khách hàng sinh hoạt và 90.420 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Nam tạm giao cho Công ty là 46 công trình lưới trung, hạ thế và 06 công trình lưới điện 110kV với giá trị là 228,64 tỷ đồng (bao gồm 128,37 tỷ đồng vốn khấu hao cơ bản và 100,27 tỷ đồng vốn vay thương mại). Tình hình triển khai đến nay như sau:

- Các công trình trung, hạ thế: Đang tổ chức nghiệm thu hoàn thành các công trình chuyển tiếp từ năm 2021, đối với các công trình mới đang hoàn thiện hồ sơ BCKTKT, dự kiến Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ phê duyệt và Công ty tổ chức đấu thầu thi công trong tháng 5/2022.

- Các công trình 110kV: Đã lập chủ trương đầu tư, đang lập thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế công trình.

7. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành năm 2022.

II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 05 năm 2022:

- Công tác cấp điện:

 + Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

+ Triển khai thực hiện hoàn thành các giải pháp giảm sự cố lưới điện theo kế hoạch năm 2022. 

- Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

+ Đẩy nhanh tiến độ thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử (đợt 2).

+ Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ bổ sung về công tác KD&DVKH năm 2022 do Tổng công ty giao.

+ Phối hợp Viettel pay để quảng bá, khuyến khích khách hàng thanh toán trích nợ tự động qua ví điện tử tại A1, B1.

+ Báo cáo Đoàn ĐBQH trước kỳ họp thứ 03 Quốc hội khoá XV.

- Công tác Sửa chữa lớn: Tiếp tục triển khai thi công hoàn thành theo đúng tiến độ giao.

- Công tác ĐTXD: Tổ chức nghiệm thu các công trình chuyển tiếp, hoàn thành hồ sơ BCKTKT các công trình mới. Tổ chức đấu thầu xây lắp và mua sắm VTTB khi có quyết định giao vốn chính thức của Tổng công ty. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Xem tại đây


TIN LIÊN QUAN

(08:28 - 15/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(14:47 - 06/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

(07:35 - 16/09/2022)

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, AN TOÀN, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN” NĂM 2022

(14:03 - 14/09/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

(16:06 - 10/08/2022)

TCBC: VỀ VIỆC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

(16:02 - 10/08/2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO ĐIỂM E KHOẢN 1 ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu...

(09:06 - 10/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(11:31 - 15/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

(10:07 - 04/07/2022)

TCBC: TỪ NGÀY 01/7/2022, EVN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(11:11 - 07/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...