Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Đăng bởi | 13:57 | 06/05/2022

10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Ngày 05/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp khai trương vào ngày 18/4. Ảnh tư liệu

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Hoạt động này cũng nhằm thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh và sự tham gia của toàn thể người dân, doanh nghiệp để bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và các Đài Truyền thanh địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số của tỉnh.

Nguồn: 446/QĐ-UBND-HC


TIN LIÊN QUAN

(16:02 - 21/11/2023)

Chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Đồng Tháp - Ứng dụng UAV trong quản lý, vận hành lưới điện

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện...

(13:42 - 20/11/2023)

Ấn tượng chuyển đổi số của EVN giai đoạn 2021-2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong những doanh nghiệp Nhà nước tiên...

(13:41 - 17/11/2023)

HƯỚNG DẪN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ KHÁCH HÀNG THEO NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP

(16:32 - 23/10/2023)

Công ty Điện lực Đồng Tháp đổi lịch ghi điện về ngày cuối tháng

Với hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ, áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ trong sản xuất...

(21:03 - 19/10/2023)

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CAO LÃNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THAY ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Điện lực...

(09:33 - 12/10/2023)

Dịch vụ điện thời công nghệ số

Trên không gian mạng, EVN đã mở những kênh nào để kết nối với...

(07:33 - 04/10/2023)

QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO KHI ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN

Trong nhiều năm qua, ngành Điện đã tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ...

(15:28 - 07/09/2023)

Công ty Điện lực Đồng Tháp đẩy mạnh thay đổi công tơ cơ sang công tơ điện tử đọc chỉ số từ xa

Công tơ điện tử với chức năng đo ghi từ xa, giúp cho việc ghi chỉ số và...

(15:52 - 28/08/2023)

Công ty Điện lực Đồng Tháp tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng

Chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng...

(16:47 - 22/08/2023)

Chuyển đổi số tại EVNSPC: Tăng hiệu quả kinh doanh, nâng chất lượng dịch vụ khách hàng

Sau hơn hai năm thực hiện chuyển đổi số, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã...