Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 10:27 | 14/03/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 2 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2022:

Tháng 02 năm 2022 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 222.711.504 kWh, tăng 19,48% so với cùng kỳ năm 2021 (186.400.349 kWh).

2. Điện thương phẩm: 212.068.760 kWh, tăng 12,94% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 13,464 phút, Tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,062 lần, Tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,168 lần.

4. Tiết kiệm điện là 4.839.502 kWh.

5. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 1.319 khách hàng, trong đó: 957 khách hàng sinh hoạt và 362 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 02/2022 là 6003.002 khách hàng, trong đó: 513.811 khách hàng sinh hoạt và 89.191 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Nam tạm giao cho Công ty là 41 công trình lưới trung, hạ thế và 06 công trình lưới điện 110kV với giá trị là 201,3 tỷ đồng (bao gồm 64,9 tỷ đồng vốn khấu hao cơ bản, 24 tỷ đồng vốn ứng tỉnh và 112,4 tỷ đồng vốn vay thương mại). Tình hình triển khai đến nay như sau:

- Các công trình trung, hạ thế: Đang triển khai thi công 16 công trình chuyển tiếp, đối với các công trình mới đang lập hồ sơ BCKTKT, dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu trong tháng 4/2022.

- Các công trình 110kV: Đã lập chủ trương đầu tư, đang lập thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế công trình.

7. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành năm 2022.

II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 03 năm 2022:

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

- Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

   + Triển khai chuẩn xác và vẽ bổ sung nhánh rẽ khách hàng các trạm công cộng phát sinh mới giai đoạn khai thác theo chỉ đạo của Tổng công ty.

    + Triển khai công tác áp giá bán điện năm 2022.

    + Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2022.

- Công tác Sửa chữa lớn: Tiếp tục đấu thầu xây lắp và mua sắm VTTB các công trình để triển khai thi công hoàn thành theo đúng tiến độ giao.

- Công tác ĐTXD: Triển khai thi công các công trình chuyển tiếp, hoàn thành hồ sơ BCKTKT các công trình mới. Tổ chức đấu thầu xây lắp và mua sắm VTTB khi có quyết định giao vốn chính thức của Tổng công ty. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Xem tại đây


TIN LIÊN QUAN

(08:28 - 15/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(14:47 - 06/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

(07:35 - 16/09/2022)

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, AN TOÀN, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN” NĂM 2022

(14:03 - 14/09/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

(16:06 - 10/08/2022)

TCBC: VỀ VIỆC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

(16:02 - 10/08/2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO ĐIỂM E KHOẢN 1 ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu...

(09:06 - 10/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(11:31 - 15/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022

(10:07 - 04/07/2022)

TCBC: TỪ NGÀY 01/7/2022, EVN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(11:11 - 07/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...