Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PCĐT | 15:30 | 21/02/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 01 NĂM 2022

I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2022:

Tháng 01 năm 2022 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Kết quả đạt được như sau:

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 243.070.982 kWh, tăng 25,44% so với cùng kỳ năm 2021 (193.769.928 kWh).

2. Điện thương phẩm: 208.621.630 kWh, tăng 2,19% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 29,193 phút, Tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,416 lần, Tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,161 lần.

4. Tiết kiệm điện là 4.958.784 kWh.

5. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 1.925 khách hàng, trong đó: 1.458 khách hàng sinh hoạt và 467 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 01/2022 là 601.888 khách hàng, trong đó: 513.131 khách hàng sinh hoạt và 88.757 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2022 Tổng công ty tạm giao cho Công ty là 41 công trình lưới trung, hạ thế và 06 công trình lưới điện 110kV với giá trị là 201,3 tỷ đồng (bao gồm 64,9 tỷ đồng vốn khấu hao cơ bản, 24 tỷ đồng vốn ứng tỉnh và 112,4 tỷ đồng vốn vay thương mại). Tình hình triển khai đến nay như sau:

- Các công trình trung, hạ thế: Đang triển khai thi công 16 công trình chuyển tiếp, đối với các công trình mới đang lập hồ sơ BCKTKT, dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu trong tháng 4/2022.

- Các công trình 110kV: Đã lập chủ trương đầu tư, đang lập thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn thiế kế công trình.

7. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành năm 2022.

- Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 05 công trình 110kV trên địa bàn Tỉnh: Công trình phân pha An Long - Hồng Ngự; Công trình đường dây 110kV An Long - Tam Nông; Công trình trạm 110kV Thanh Bình và đường dây đấu nối tỉnh Đồng Tháp; Công trình trạm 110kV Tân Hồng và đường dây đấu nối tỉnh Đồng Tháp; Công trình trạm 110kV KCN Trường Xuân và đường dây đấu nối.

 II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 02 năm 2022:

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương

- Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2022 trên cơ sở kế hoạch Tổng công ty giao.

- Triển khai chương trình dịch vụ cấp điện mới trung áp luồng điện tử theo chỉ đạo Tổng công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Xem tại đây

 


TIN LIÊN QUAN

(15:47 - 10/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(10:47 - 15/02/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(08:28 - 15/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(14:47 - 06/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

(07:35 - 16/09/2022)

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, AN TOÀN, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN” NĂM 2022

(14:03 - 14/09/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

(16:06 - 10/08/2022)

TCBC: VỀ VIỆC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

(16:02 - 10/08/2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO ĐIỂM E KHOẢN 1 ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu...

(09:06 - 10/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(11:31 - 15/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022