Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư phát triển lưới điện

Đăng bởi Lê Văn Tám -EVNSPC | 07:27 | 15/12/2021

Đóng điện đưa vào vận hành công trình trạm 110kV Nha Mân - Đồng Tháp

Công trình trạm 110kV Nha Mân với quy mô: lắp mới 1 máy biến áp T2-40MVA, 1 ngăn máy biến áp, 1 ngăn phân đoạn, 9 tủ hợp bộ 22kV, 1 giàn tụ bù 4,2MVAR và 1 MBA tự dùng 23/0,4kV-100kVA. Tổng mức đầu tư gần 32,5 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Trạm 110kV Nha Mân - Đồng Tháp

Dự án công trình “Lắp MBA T2-40MVA trạm biến áp 110kV Nha Mân” được thực hiện bên trong hàng rào trạm 110kV Nha Mân hiện hữu, thuộc ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của huyện Châu Thành, nhất là khu vực Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn và Cụm công nghiệp Tân Tập, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, tăng độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho huyện Châu Thành và các vùng lân cận. Ngoài ra, công trình thể hiện sự quan tâm và đóng góp tích cực đầy hiệu quả của Tổng công ty Điện lực miền Nam vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp.


TIN LIÊN QUAN

(16:48 - 07/01/2022)

Kéo giảm sự cố lưới điện và tai nạn điện

Năm qua, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện kế hoạch an toàn điện, số vụ...

(07:27 - 15/12/2021)

Đóng điện đưa vào vận hành công trình trạm 110kV Nha Mân - Đồng Tháp

Công trình trạm 110kV Nha Mân với quy mô: lắp mới 1 máy biến...

(13:54 - 14/12/2021)

NỖ LỰC ĐÓNG ĐIỆN VÀ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH CHỐNG QUÁ TẢI “LẮP MBA T2-40MVA TBA 110KV SÔNG HẬU”

Sau khi chuyển bước giai đoạn trong điều kiện bình thường mới, với nhiều nỗ lực...

(17:37 - 22/11/2021)

Đóng điện thành công MBA T2-40MVA TBA 110kV Sông Hậu

Lúc 19 giờ 40 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu Tổng...

(09:37 - 16/11/2021)

Đóng điện nghiệm thu, đấu nối đưa vào vận hành công trình Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Nha Mân

Vừa qua, tại Trạm biến áp 110kV Nha Mân Ban Quản lý dự án Lưới điện...