Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư phát triển lưới điện

Đăng bởi Huỳnh Quang Hiếu - TVĐMN | 13:54 | 14/12/2021

NỖ LỰC ĐÓNG ĐIỆN VÀ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH CHỐNG QUÁ TẢI “LẮP MBA T2-40MVA TBA 110KV SÔNG HẬU”

Sau khi chuyển bước giai đoạn trong điều kiện bình thường mới, với nhiều nỗ lực từ phía Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Tháp, Công ty Tư vấn điện miền Nam và các đơn vị có liên quan, ngày 21/11/2021, công trình chống quá tải “Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Sông Hậu - tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp do Tổng công ty Điện lực miền Nam” đã được nghiệm thu đưa vào vận hành.

Với tổng mức đầu tư là 32 tỷ đồng nên việc đầu tư “Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Sông Hậu” rất cần thiết nhằm tăng cường điện cấp cho khu vực trước tình hình phát triển phụ tải huyện Lai Vung và KCN Sông Hậu đang phát triển mạnh. Với tinh thần đó, Công ty Tư vấn điện miền Nam và các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai thi công dự án nhằm sớm đưa công trình vào vận hành trong thời gian sớm nhất. Đến 20 giờ 45 phút ngày 21/11/2021 công trình đã đóng điện thành công. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo khả năng cung cấp cho nhu cầu phụ tải đang phát triển của huyện Lai Vung, đồng thời thể hiện sự quan tâm và đóng góp tích cực đầy hiệu quả của Tổng công ty Điện lực miền Nam vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp.


TIN LIÊN QUAN

(16:48 - 07/01/2022)

Kéo giảm sự cố lưới điện và tai nạn điện

Năm qua, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện kế hoạch an toàn điện, số vụ...

(07:27 - 15/12/2021)

Đóng điện đưa vào vận hành công trình trạm 110kV Nha Mân - Đồng Tháp

Công trình trạm 110kV Nha Mân với quy mô: lắp mới 1 máy biến...

(13:54 - 14/12/2021)

NỖ LỰC ĐÓNG ĐIỆN VÀ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH CHỐNG QUÁ TẢI “LẮP MBA T2-40MVA TBA 110KV SÔNG HẬU”

Sau khi chuyển bước giai đoạn trong điều kiện bình thường mới, với nhiều nỗ lực...

(17:37 - 22/11/2021)

Đóng điện thành công MBA T2-40MVA TBA 110kV Sông Hậu

Lúc 19 giờ 40 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu Tổng...

(09:37 - 16/11/2021)

Đóng điện nghiệm thu, đấu nối đưa vào vận hành công trình Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Nha Mân

Vừa qua, tại Trạm biến áp 110kV Nha Mân Ban Quản lý dự án Lưới điện...