Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 17:09 | 10/12/2021

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 11 NĂM 2021

Tháng 11 năm 2021 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 229.790.291 kWh, tăng 5,11% so với cùng kỳ năm 2020 (218.623.263 kWh).

2. Điện thương phẩm: 208.984.612 kWh, giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2020.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 55,910 phút, Tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,308 lần, Tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,291 lần.

4. Tiết kiệm điện là 4.599.846 kWh.

5. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 2.374 khách hàng, trong đó: 1.738 khách hàng sinh hoạt và 636 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến hết tháng 11/2021 là 598.796 khách hàng, trong đó: 510.946 khách hàng sinh hoạt và 87.850 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2021 Tổng công ty giao cho Công ty là 38 công trình với giá trị là 105,8 tỷ đồng (bao gồm 42,4 tỷ đồng vốn khấu hao cơ bản, 25 tỷ đồng vốn ứng tỉnh và 38,4 tỷ đồng vốn vay thương mại). Giá trị thực hiện đến hết tháng 11/2021 là 55,4 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch. Hiện nay đã nghiệm thu hoàn thành 09 công trình, đang triển khai thi công 28 công trình, công trình còn lại đã đấu thầu xây lắp dự kiến khởi công trong tháng 12/2021.

 7. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

   - Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành năm 2022.

   - Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình đường dây 110kV An Long - Tam Nông.

   - Đo vẽ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Trạm 110kV Tân Hồng, Thanh Bình và đường dây đấu nối.

    Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong tháng 12 năm 2021

    - Trong tháng 12 năm 2021, Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Tỉnh.

    - Đầu tư xây dựng: tích cực hỗ trợ đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình SCL & ĐTXD theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.

    - Thực hiện chương trình an sinh xã hội của EVN SPC “Trao nhà tình nghĩa; Tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học”

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Đính kèm


TIN LIÊN QUAN

(17:30 - 14/09/2023)

TCBC-PCĐT: THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023

I. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2023: Công ty Điện lực...

(09:12 - 13/09/2023)

TCBC-EVN: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2023

Trong tháng 8 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng yêu...

(09:09 - 13/09/2023)

TCBC - EVNSPC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2023   ...

(10:12 - 16/08/2023)

TCBC-EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2023

Trong tháng 7 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp đủ điện...

(07:58 - 04/08/2023)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2023

Trong tháng 7 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp đủ điện...

(15:10 - 07/07/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng...

(09:38 - 06/07/2023)

TCBC: EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

(13:39 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023  ...

(17:15 - 22/05/2023)

TTBC: Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

(16:29 - 18/05/2023)

TCBC-PCĐT: TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng...