Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 10:30 | 11/12/2020

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2020

Tháng 11 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh nhà, đặc biệt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: 218.623.263 kWh, tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2019 (212.448.660 kWh).

2. Điện thương phẩm: 209.711.134 kWh, tăng 4,35% so với cùng kỳ năm 2019.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI: 12,385 phút, Tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI: 0,084 lần, Tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI: 0,146 lần.

4. Tiết kiệm điện là 4.194.616 kWh.

5. Kinh doanh điện năng: Toàn Công ty phát triển 2.741 khách hàng, trong đó: 2.087 khách hàng sinh hoạt và 654 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến hết tháng 11/2020 là 585.550 khách hàng, trong đó: 503.501 khách hàng sinh hoạt và 82.049 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2020 Tổng công ty giao điều chỉnh cho Công ty là 17 công trình với giá trị là 144,947 tỷ đồng (bao gồm 82,388 tỷ đồng vốn khấu hao cơ bản, 40 tỷ đồng vốn ứng tỉnh và 22,559 tỷ đồng vốn vay thương mại). Giá trị thực hiện đến hết tháng 11/2020 là 39,4 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch. Hiện nay các công trình đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.

 7. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Đã khởi công gói thầu khu vực các huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng và TX Hồng Ngự, các khu vực còn lại Tổng công ty đang tổ chức đấu thầu dự kiến khởi công trong tháng 12/2020.

  - Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình đường dây 110kV An Long - Tam Nông.

  - Đo vẽ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Trạm 110kV Tân Hồng, Thanh Bình và đường dây đấu nối.

         Một số nhiệm vụ công tác của PCĐT trong tháng 12 năm 2020

Trong tháng 11 năm 2020, Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh, đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Đính kèm

 

 

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:49 - 08/11/2021)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10 năm 2021

Tháng 10 năm 2021 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện...

(15:05 - 09/09/2021)

Giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 trong đợt 5

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống...

(16:51 - 09/08/2021)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2021

Tháng 7 năm 2021 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(10:11 - 25/05/2021)

Công ty Điện lực Đồng Tháp khuyến cáo quý khách hàng cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh nhân viên Điện lực

(15:39 - 13/05/2021)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2021

Tháng 4 năm 2021 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(13:45 - 15/04/2021)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 năm 2021

Tháng 3 năm 2021 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(10:41 - 09/03/2021)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 02 năm 2021

Tháng 02 năm 2021 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(10:30 - 11/12/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2020

Tháng 11 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(07:58 - 12/11/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10

Tháng 10 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(10:00 - 09/10/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2020

Tháng 9 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...