Tin tức & hoạt động

Tin ngành điện

Đăng bởi | 09:03 | 01/09/2020

Hướng dẫn cơ bản lập kế hoạch & triển khai truyền thông xóa thu tiền điện tại nhà khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chỉ đạo 21 Công ty Điện lực thành viên tăng cường tuyên truyền đến người dân về xóa thu tiền điện tại nhà khách hàng sử dụng điện trên 21 tỉnh / thành phía Nam. Theo đó các Công ty Điện lực phải xây dựng chương trình truyền thông phù hợp với kế hoạch triển khai xóa thu tiên điện tại nhà của đơn vị, kế hoạch gồm những hạng mục cơ bản như sau: 

I. Xác định phạm vi và điều kiện triển khai truyền thông:

 1. Phạm vi triển khai:
 • Căn cứ theo kế hoạch Xóa thu tiền điện tại nhà (XTTĐTN) của CTĐL/ĐL để xác định phạm vi truyền thông (khu phố, tổ, ấp…), tiến độ, thời gian thực hiện; lưu ý phải đúng theo phạm vi văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng địa phương trong quá trình triển khai.
 • Áp dụng các hình thức truyền thông phù hợp đến cộng đồng, khách hàng, đối tác và truyền thông nội bộ.
 • Chủ động tổ chức, đồng thời phối hợp với các ngân hàng/tổ chức trung gian thanh toán (NH/TCTG) để tổ chức quảng bá ích lợi chung về ứng dụng thanh toán tiền điện trực tuyến, lợi ích xã hội (đối với ngành điện tăng năng suất lao động, giảm rủi ro quá trình thu tiền điện; đối với người dân- chủ động việc chuẩn bị và thanh toán tiền điện, giảm rủi ro trong thanh toán; đúng chủ trương của Chính phủ về khuyến khích thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt…) trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố bao gồm cả khu vực chưa triển khai XTTĐTN để tạo nhận thức chung trong cộng đồng và thuận lợi khi mở rộng khu vực triển khai XTTĐTN.
  1. Điều kiện triển khai:
 1. Truyền thông nội bộ: Sau khi (i) hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật hướng dẫn triển khai thanh toán trực tuyến, (ii) đã bố trí điểm thu của các tổ chức trung gian trên địa bàn xóa thu tại nhà, (iii) hoàn thành phân công nhiệm vụ đến các bộ phận liên quan thực hiện kế hoạch xóa thu tại nhà .
 2. Truyền thông bên ngoài:
 • Sau khi Ủy ban nhân dân (UBND) hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thống nhất địa bàn và thời điểm triển khai XTTĐTN;
 • Đơn vị Điện lực thuộc địa bàn triển khai đã thực hiện xong công tác tập huấn nội bộ (hoặc hướng dẫn triển khai) đảm bảo các thành viên có đủ tư liệu, kiến thức cung cấp thông tin đến khách hàng về các hình thức thanh toán tiền điện khi XTTĐTN.
 • Xây dựng xong nội dung hỏi/đáp khi XTTĐTN.

II. Hoạt động truyền thông:

1.   Nội dung và phương thức truyền thông bên ngoài:

a. Truyền thông đến các cơ quan chức năng, đoàn thể, quản lý khu vực:

 • CTĐL phát hành các văn bản gửi Sở Công Thương; Sở Thông tin truyền thông và các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đoàn thể (Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Công đoàn cơ sở; Đoàn Thanh niên cơ sở; Hội Liên hiệp Phụ nữ) trong tỉnh; Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội người tiêu dùng; các hiệp hội..., nhằm quảng bá chủ trương của Chính phủ về thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, mở rộng áp dụng giao dịch điện tử; chủ trương triển khai dịch vụ điện tử của ngành điện và văn bản chấp thuận triển khai thực hiện XTTĐTN các khu vực trên địa bàn của UBND tỉnh, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 •  Chỉ đạo ĐL trực thuộc gửi văn bản đến các cơ quan cùng cấp (UBND huyện/thị, Phòng  Kinh tế & Hạ tầng; Phòng TTVH, các đoàn thể trên địa bàn quản lý, Ban tuyên giáo...); hoàn thành công tác này chậm nhất là 01÷02 tháng trước liền kề tháng thực hiện XTTĐTN;
 • Gửi thông báo về kế hoạch XTTĐTN đến các Tổ trưởng Tổ dân phố (hoặc tương đương) về kế hoạch XTTĐTN tại khu vực triển khai.

b. Truyền thông đến các cơ quan báo, đài và quản lý báo chí:

              Tổ chức buổi họp thông báo triển khai kế hoạch XTTĐTN trên địa bàn tỉnh, thành phố với thành phần tham dự là các phóng viên thuộc tổ chức truyền thông trên địa bàn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo (hoặc cơ quan tương đương) quản lý hoạt động truyền thông báo chí tại địa phương; kèm theo quảng bá ấn phẩm tuyên truyền dịch vụ thanh toán trực tuyến, lợi ích việc XTTĐTN, danh mục điểm thu tổ chức trung gian thanh toán; trả lời giải đáp vướng mắc trước tháng triển khai XTTĐTN;

c. Phối hợp truyền thông với các đối tác:

 • Liên kết với các NH/TCTG quảng bá thu tiền điện tại điểm thu ngoài ngành điện và các hình thức thanh toán trực tuyến đối với khách hàng đến giao dịch.
 • Phối hợp đối tác đảm bảo trang bị đầy đủ bảng nhận diện điểm thu tiền ở tất cả điểm giao dịch thu tiền điện, điểm ATM (nếu điều kiện cơ sở vật chất của điểm ATM thuận lợi) trước tháng triển khai XTTĐTN.

d. Truyền thông trực tiếp đến khách hàng:

 • Thông báo kế hoạch XTTĐTN trên báo địa phương và đài truyền hình địa phương ít nhất 05 (năm) lượt trước thời điểm XTTĐTN ít nhất 2 (hai) tuần;
 • Tổ chức thông báo trên Đài truyền thanh huyện, thị trấn (đặc biệt là khu vực tổ chức XTTĐTN) ít nhất 10 ngày liên tiếp với tần suất 2 lần/ngày trước ít nhất 1 tháng tại khu vực thực hiện XTTDTN.
 • Niêm yết bảng kế hoạch XTTĐTN tại văn phòng (hoặc trụ sở, UBND, nơi người dân liên hệ giải quyết công việc) của Khóm, Phường, Xã; khu tập trung dân cư thuộc địa bàn triển khai XTTĐTN trước 01 (một) tháng tính đến tháng áp dụng XTTĐTN.
 • Phối hợp Đài truyền hình địa phương quảng bá video clip thực hiện dịch vụ điện theo phương thức điện tử, quảng bá trên E-tivi clip dịch vụ điện tử do Tổng công ty, đơn vị xây dựng;
 • Nhắn tin qua zalo/app CSKH/SMS đến khách hàng có lưu trữ số điện thoại hoặc gửi thư ngỏ đến khách hàng để thông báo thời điểm XTTĐTN ít nhất 01 tháng trước khi triển khai XTTĐTN (VD: “Tu 01/9/2020, DL Chau Thanh se khong den thu tien dien tai nha, Quy khach hang vui long thanh toan tien dien qua cac hinh thuc khac. (LH 19001006/19009000)”, số lần nhắn tin tối thiểu là 2 lần/khách hàng.

- Khuyến khích sử dụng loa truyền thông trên phương tiện di động (xe, phương tiện thủy vùng sông nước…) để phát nội dung XTTĐTN trên địa bàn triển khai (như thuê xe loa phát lưu động phát thanh liên tục tại các tuyến đường thuộc các Phường, Xã, khu vực triển khai theo kế hoạch).

 • Đăng tải kế hoạch XTTĐTN trên trang web của đơn vị và trang web tại địa phương.
 • Phát hành “Thông cáo báo chí” về việc chuyển đổi hình thức thu tiền điện trên địa bàn.

2.   Nội dung và phương thức truyền thông nội bộ:

 • Ban hành văn bản chỉ đạo các nội dung liên quan đến tổ chức triển khai thí điểm; đại trà xóa thu tại nhà đến tất cả CBNV để hỗ trợ truyền thông;
 • Sinh hoạt với bộ phận ghi chỉ số/thu tiền điện (nhân viên Điện lực hoặc DVBLĐN) khu vực XTTĐTN trước thời điểm triển khai xóa thu ít nhất là 01 kỳ ghi điện và một kỳ thu tiền để truyền thông đến khách hàng trong quá trình ghi điện, thu tiền điện;
 • Cung cấp thông tin: (i) các điểm thu của NH/TCTG thanh toán trên địa bàn (ii) tờ rơi hướng dẫn thanh toán qua các ứng dụng hiện hành (appzalo, app cskh, ví điện tử, internetbanking…) đến tất cả CBNV trực tiếp thường xuyên tiếp xúc khách hàng. Phổ biến trên các kênh thông tin như: Thư ngỏ, zalo, app CSKH, website TTCSKH, website CTĐL, …
 • Lập biểu tiến độ xóa thu tiền điện tại nhà để niêm yết ở tất cả Phòng giao dịch Điện lực, các điểm giao dịch của NH/TCTG và website TTCSKH, website CTĐL.
 • Thông báo kế hoạch xóa thu tiền điện tại nhà trên hệ thống E-tivi.
 • Tổ chức tập huấn: “Lợi ích khi thực hiện mô hình XTTĐTN & Hỏi đáp về xử lý vướng mắc trong hoạt động XTTĐTN” cho toàn bộ CBNV đơn vị (ưu tiên tập huấn đội ngũ trực tiếp quản lý theo dõi kế hoạch XTTĐTN).
 • Vận động CBNV tuyên truyền trong cộng đồng chủ trương, kế hoạch XTTĐTN của CTĐL.
 • CTĐL định kỳ thông báo đến TTCSKH về kế hoạch, tiến độ, khu vực XTTĐTN để thống nhất truyền thông và trả lời, hướng dẫn khách hàng khi liên hệ tổng đài 19001006 hoặc 19009000 trước thời điểm triển khai XTTĐTN.
 1. Những lưu ý trong hoạt động truyền thông XTTĐTN:
 •  Rà soát thực tế trực tiếp tại các điểm giao dịch của Điện lực, điểm thu tiền điện của NH/TCTG để đảm bảo thông tin các điểm giao dịch niêm yết và thông báo cho khách hàng là chính xác. Cập nhật và thông báo đến CTĐL/ĐL nếu các điểm thu không hoạt động hoặc thông tin sai lệch. Cập nhật lại thông tin liên hệ của các điểm thu để thuận tiện trong việc phối hợp thu hộ tiền điện.
 • Phối hợp với NH/TCTG đề xuất mở các điểm thu cố định, thu lưu động (có văn bản hướng dẫn cụ thể trong việc phối hợp với đối tác thanh toán trung gian);
 • Đối với các khách hàng tại khu vực triển khai ngừng thu tiền điện tại nhà: các Điện lực thực hiện ký lại Phụ lục hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) với khách hàng để thoả thuận lại hình thức thanh toán tiền điện, đồng thời chuẩn hóa thông tin khách hàng (Theo 3 tiêu chí: Họ tên chủ thể hợp đồng; địa chỉ sử dụng điện; điện thoại và email khách hàng để liên hệ), kết hợp với cài đặt ứng dụng app cskh hoặc app zalo cho khách hàng, kết hợp phát văn bản thông báo chuyển đổi hình thức thu đến khách hàng.

- - Ban TT EVNSPC


TIN LIÊN QUAN

(16:51 - 09/03/2023)

ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN LỄ GIỖ THƯỢNG TƯỚNG QUẬN CÔNG TRẦN VĂN NĂNG

Điện lực Thanh Bình, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã triển khai thi...

(10:38 - 15/02/2023)

KHÔNG NÊN KÉO DÀI VIỆC GIỮ GIÁ ĐIỆN

Là ý kiến trao đổi của ông Nguyễn Tiến Thoả - Chủ tịch Hội Thẩm định giá...

(21:57 - 13/12/2022)

Điện lực Lấp Vò đã giành giải nhất Hội thi “Giao tiếp khách hàng giỏi” Công ty Điện lực Đồng Tháp năm 2022

Ngày 9/12, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã tổ chức Hội thi Giao tiếp...

(07:16 - 06/12/2022)

NGÀNH ĐIỆN QUYẾT LIỆT NHIỀU GIẢI PHÁP TIẾT GIẢM CHI PHÍ TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN NAY

Trong 10 tháng năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo...

(21:40 - 22/11/2022)

Bộ nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần VIII - năm 2022

Bộ nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII - năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

(14:17 - 22/09/2022)

THỂ LỆ CUỘC THI “TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2022”

Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn...

(08:01 - 22/09/2022)

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2022

   

(22:29 - 27/06/2022)

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Chiều ngày 24/6/2022 được sự phân công của Tổng công ty Điện lực miền Nam...

(22:13 - 27/06/2022)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư, đánh giá...

(09:18 - 19/05/2022)

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm theo lời Bác

Sự quan tâm, tình cảm của Bác Hồ mãi mãi là tài sản...