Cung cấp điện năng

Văn bản, pháp luật

Đăng bởi | 13:50 | 08/04/2019

 Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 về việc quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

 Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 về việc quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.  Xem file TẠI ĐÂY.


TIN LIÊN QUAN

(15:27 - 20/07/2023)

THÔNG TƯ SỐ 09/2023/TT-BCT NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN

Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công...