Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Ban QHCĐ - Ban QHCĐ EVNSPC | 09:08 | 13/03/2019

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 02/2019 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2019

Trong tháng 02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, trong thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ, không điều hòa tiết giảm phụ tải, làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai tiết kiệm điện, cung cấp điện đầy đủ để phục phát triển kinh tế và xã hội.

EVN SPC chuẩn bị sẵn các phương án nhằm đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2019

 1. Kết quả hoạt động tháng 02/2019:

Sản lượng điện nhận: Tháng 02/2019 là là 4 tỷ 648 triệu kWh, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng bình quân ngày là 166,09 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 219,59 triệu kWh, công suất lớn nhất là 10.409 MW. Ước lũy kế đến tháng 02/2019 sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 10 tỷ 764 triệu kWh, tăng 9,14% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm sản lượng ngày lớn nhất là 219,59 triệu kWh (ngày 22/02/2019) tăng 14,08% và công suất lớn nhất là 10.409 MW (ngày 21/02/2019) tăng 12,75% so với cùng kỳ 2018. Dự báo Tháng 03/2019: Sản lượng điện nhận đạt 6 tỷ 285 triệu kWh, công suất lớn nhất Pmax = 10.600 MW.

Điện thương phẩmƯớc thực hiện tháng 02/2019 của Tổng công ty là 4 tỷ 987 triệu kWh, giảm 15,4% so với tháng trước và tăng 10,31% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế đến tháng 02/2019 sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty  thực hiện là 10 tỷ 883 triệu kWh, tăng 10,25% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 14,83% kế hoạch EVN giao (73 tỷ 350 triệu kWh). 4 Công ty có tốc độ tăng cao là Tiền Giang tăng 18,9%, Vĩnh Long tăng 16,7%, Sóc Trăng 15,8% và Tây Ninh 14,9%. Sản lượng bán điện cho khách hàng Campuchia tăng 13,1 % so với cùng kỳ 2018.

Tiết kiệm điệnSản lượng điện tiết kiệm tháng 02/2019 là 107 triệu kWh, giảm 6,9% so với tháng trước và giảm 2,15% so với cùng kỳ 2018. Lũy kế đến tháng 02/2019 Tổng công ty ước tiết kiệm được 222 triệu kWh giảm 2,65% so với cùng kỳ và đạt 1,90% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp phát triển lưới điện: Đã khởi công 08 công trình lưới điện 110kV và hoàn thành đóng điện 04 công trình lưới điện 110kV. Trong đó, có 03 công trình thuộc kế hoạch hoàn thành năm 2018, bao gồm: Lắp máy 2 trạm 110kV Đà Lạt 1, Lắp máy 2 trạm 110kV Bình Đại và Trạm 110kV Châu Thành 2 và đường dây 110kV Châu thành 2 – Trạm 220kV Cần Thơ); 1 công trình thuộc kế hoạch năm 2019 là trạm 110kV T1 và đường dây đấu nối (Bàu Bèo – T1).

Độ tin cậy cung cấp điện: Chỉ tiêu độ tin cậy 02 tháng đầu năm 2019 đạt theo kế hoạch Tập đoàn giao. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến tháng 02/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 35,22/51 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,02/0,33 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,29/0,89 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

 1. Một số mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2019:

Năm 2019 dự báo công suất sử dụng lớn nhất của Tổng công ty khoảng 11.570 MW, tăng 10,93% so với năm 2018. Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ cao liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019. Với dự kiến phụ tải tăng như trên, để đảm bảo cấp điện cho mùa khô năm 2019, Tổng công ty đã xây dựng phương án cấp điện với giải pháp đầu tư xây dựng kết hợp với điều hành phương án cung cấp điện yêu cầu các đơn vị thực hiện:

 • Để đảm bảo cấp điện mùa khô 2019, Tổng công ty dự kiến cuối quý I/2019 đưa vào vận hành 6 trạm biến áp 110kV, với tổng dung lượng 263 MVA. Bên cạnh đó các Công ty điện lực khẩn trương triển khai thực hiện các lộ ra 22kV để khai thác tải kịp thời khi các trạm 110kV vào vận hành.
 • Đối với khu vực có tốc độ tăng trưởng cao thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước phải có dự báo sát nhu cầu phát triển phụ tải và xây dựng kế hoạch đóng điện các trạm 110kV cho từng tỉnh trong năm 2019.
 • Duy trì chế độ họp Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện qua hội nghị truyền hình hàng tuần để phân tích và tháo gỡ những vấn đề phát sinh.
 • Xây dựng chương trình tiết kiệm điện năm 2019 của Tổng công ty, có các biện pháp cụ thể để kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại các đơn vị. Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.
 • Làm việc với khách hàng 110kV về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện. Thực hiện tốt kế hoạch triển khai DSM theo chỉ đạo của tập đoàn.
 • Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện đạt 3,9%.
 • Xây dựng phương án cụ thể thực hiện giảm chỉ số mất điện theo lộ trình nâng cao độ tin cậy lưới điện SAIDI=306 phút.
 • Giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Điện lực miền Nam và Ban QLDA Lưới điện miền Nam Quyết liệt và khẩn trương thực hiện hoàn thành đóng điện đúng tiến độ các công trình cấp điện cho mùa khô do Tổng công ty giao.
 • Giao các Công ty Điện lực thành viên: Theo dõi sát tình hình phụ tải và xây dựng phương thức vận hành lưới điện 110kV để tăng độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng kỹ thuật; Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm và các công trình cải tạo lưới điện; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Truyền tải, Ban A, Điều độ miền trong việc cắt điện có kế hoạch thực hiện cải tạo, sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm và xây dựng mới các công trình để giảm thời gian và số lần mất điện; Chủ động phối hợp Sở Công thương lập, trình UBND tỉnh/ thành phố phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng của đơn vị; Thực hiện cấp điện nhanh chóng cho khách hàng, làm việc với khách hàng lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục; Tổ chức rà soát, thống kê chi tiết các phụ tải mang tính chất mùa vụ, đặc trưng của địa phương, có phương án ưu tiên cho các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản (nước sạch, bệnh viện…), chống hạn, chống úng, ngăn dịch bệnh, các sự kiện chính trị - xã hội; Thực hiện tốt tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, độ tin cậy cung cấp điện do Tổng công ty giao. Xác định mục tiêu cụ thể, lưu ý tập trung vào các nội dung chưa thực hiện tốt tại đơn vị, có ảnh hưởng nhiều đến tổng thể, hướng đến mục tiêu độ tin cậy tăng cao theo chiều hướng ổn định, các biến động nếu có phải xác định được để kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp khắc phục; Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn trong quý I/2019 và hoàn thành đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ; Duy trì liên tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội. Tổ chức thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả các chương trình, hoạt động về tiết kiệm điện…
 • Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý.
 • Khởi công thêm 27 công trình (đã khởi công 08 công trình); Đóng điện 02 công trình: Trạm 110kV Nam Tân Tập và ĐD 110 kV Cần Đước - Nam Tân Tập tỉnh Long An; Trạm 110kV Giao Long và đường dây Bến Tre – Giao Long tỉnh Bến Tre.

 

  THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Nam

Điện thoại: 028.38242783/38242594 - Fax: 028.38242802

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Website: https://evnspc.vn  -  Email: info@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:05 - 10/10/2022)

Hội thao CNVC-LĐ Công ty Điện lực Đồng Tháp năm 2022

Hội thao CNVC-LĐ Công ty Điện lực Đồng Tháp năm 2022 diễn ra ngày 07/10/2022...

(08:07 - 22/08/2022)

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CAO LÃNH ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN ỔN ĐỊNH CHO ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ IX NĂM 2022

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022 đã khai mạc tại...

(14:12 - 29/07/2022)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

Nhằm nâng cao nghiệp vụ và thực hiện đúng các quy định về xử lý...

(09:28 - 29/07/2022)

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Ngày 29/7/2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ công bố...

(14:51 - 29/06/2022)

Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức Hội thi Thợ giỏi cấp Công ty năm 2022

Ngày 28/6/2022, Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp...

(14:18 - 19/04/2022)

Cơ quan Công ty Điện lực Đồng Tháp diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác...

(15:55 - 01/09/2021)

EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...

(09:17 - 01/08/2021)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 4 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có những diễn...

(16:38 - 07/06/2021)

CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG GỌI ĐIỆN MẠO DANH CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO NỢ TIỀN ĐIỆN VÀ LỪA ĐẢO KHÁCH HÀNG DÙNG ĐIỆN

Theo thống kê của các đơn vị Điện lực, chỉ riêng từ đầu tháng 5 đến nay, đã có hàng trăm trường hợp...

(08:15 - 07/06/2021)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM ỦNG HỘ 400 TỶ ĐỒNG CHO QUỸ VACCINE PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, trong...