Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 16:55 | 11/05/2018

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2018

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2018

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

Tháng 4 năm 2018 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 4 là 207.669.042 kWh, tăng 10,6 % so với cùng kỳ năm 2017 (187.800.814 triệu kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 6.922.301 kWh/ngày.

b) Điện thương phẩm: Tháng 4 là 225.046.955 kWh tăng 21,61% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 35,51% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

c) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 7,822 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,000 lần, SAIFI = 0,038  lần.

d) Tháng 4 tiết kiệm là 3.818.942 kWh, tổng sản lượng điện tiết kiệm được 04 tháng đầu năm 2018 là 14.547.020 kWh, đạt 35,3 % so với kế hoạch năm của Công ty.

  đ) Kinh doanh điện năng: Trong tháng 4/2018, toàn Công ty phát triển phát triển 1.903 khách hàng, trong đó có 1.036 khách hàng sinh hoạt và 867 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 4/2018 là 542.276 khách hàng, trong đó có 484.095 khách hàng sinh hoạt và 58.181 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

         Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2018 Tổng công ty giao cho Công ty là 13 công trình với giá trị là 25,151 tỷ đồng. Tính đến tháng 4/2018 đã thực hiện với giá trị là 11,546 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch. Trong đó đã hoàn thành 01 công trình, đang triển khai thi công 12/13 công trình, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2018.

         Ngoài ra, Tổng công ty đang triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đang thẩm tra phê duyệt hồ sơ TKTC-DT.

         II. Nhiệm vụ công tác tháng 5:

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH của địa phương.

Rà soát thực hiện hoàn tất các giải pháp giảm sự cố theo Chương trình giảm sự cố năm 2018 của Công ty và thực hiện các giải pháp theo Chương trình Nâng cao độ tin cậy năm 2018 Tổng công ty giao.           

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979 -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY


TIN LIÊN QUAN

(15:20 - 18/09/2021)

TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM TIẾP TỤC GIẢM THẤP TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 9/2021

Trong 2 tuần đầu tháng 9/2021, nhiều tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện giãn...

(16:55 - 11/05/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2018

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và...

(09:16 - 14/12/2017)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2017 1. Về sản xuất – kinh doanh và...