Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 09:16 | 14/12/2017

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2017

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

Tháng 11 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 11 là 169,541 triệu kWh, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng điện bình quân ngày là 5,64 triệu kWh/ngày.

b) Điện thương phẩm: Tháng 11 là 155.029.725kWh, tăng 2,80% so với cùng kỳ năm 2016.  Lũy kế 11 tháng năm 2017 là 1.874.844.609 kWh, tăng 2,12% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 87,20 so với kế hoạch Tổng công ty giao.

 c) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 11/2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 84,931 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,120 lần, SAIFI = 0,265  lần.

d) Tháng 11 tiết kiệm là 4.292,801 kWh, đạt 92,71 % so với kế hoạch năm của Công ty

  đ) Kinh doanh điện năng: Trong tháng 11, toàn Công ty phát triển phát triển 3.740 khách hàng, trong đó có 2.987 khách hàng sinh hoạt và 753 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, lũy kế số khách hàng phát triển năm 2017 là 21.654 trong đó có 15.491 khách hàng sinh hoạt và 6.163 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 11/2017 là 535.531 khách hàng, trong đó có 480.951 khách hàng sinh hoạt và 54.580 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

         Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2017 Tổng công ty giao điều chỉnh cho Công ty là 31 công trình với giá trị là 84,252 tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2017 đã thực hiện với giá trị là 63,906 tỷ đồng, đạt 76% so với kế hoạch. Tình hình triển khai cụ thể đến nay như sau:

- Đã nghiệm thu hoàn thành 15 công trình giao đầu năm.

- Đã nghiệm thu hoàn thành 13 công trình, đang triển khai thi công 3 công trình bổ sung dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.

         Ngoài ra, Tổng công ty đang triển khai 04 dự án vốn vay trên địa bàn Tỉnh gồm:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt BCNCKT, Công ty tư vấn thiết kế điện miền Nam đang lập hồ sơ TKTC-DT.

- Dự án cải tạo các tuyến trục chính tại khu vực TP Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trung tâm các huyện Tân Hồng, Châu Thành và TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đồng Tháp (Đề án điện nông thôn theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg): Đang chờ nguồn vốn phân bổ để triển khai thực hiện.

   II. Nhiệm vụ công tác tháng 12:

 - Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

  - Rà soát thực hiện hoàn tất các giải pháp giảm sự cố theo Chương trình giảm sự cố năm 2017 của Công ty và thực hiện các giải pháp theo Chương trình Nâng cao độ tin cậy năm 2017 Tổng công ty giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979 -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

Tải file TẠI ĐÂY


TIN LIÊN QUAN

(15:20 - 18/09/2021)

TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC VÀ MIỀN NAM TIẾP TỤC GIẢM THẤP TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 9/2021

Trong 2 tuần đầu tháng 9/2021, nhiều tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện giãn...

(16:55 - 11/05/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2018

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và...

(09:16 - 14/12/2017)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2017 1. Về sản xuất – kinh doanh và...