Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Đăng bởi | 07:43 | 14/05/2015

Thủ tục sang tên, thay đổi thông tin

 

Khi có yêu cầu thay đổi thông tin trên hợp đồng mua bán điện (tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, ...) khách hàng có thể liên hệ để làm thủ tục sang tên hoặc thay đổi thông tin như sau:
1. Thủ tục sang tên hợp đồng:
- Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ, trong đó khách hàng đề nghị sang tên HĐMBĐ, có ý kiến đồng ý của chủ HĐMBĐ cũ và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc có đầy đủ giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu của khách hàng mới tại nơi mua điện.
- Trường hợp khách hàng mua điện sinh hoạt thì phải cung cấp bản sao hộ khẩu (tại địa điểm sang tên) hoặc bản sao giấy tờ mua bán nhà hoặc bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở;
- Trường hợp khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt thì phải có đủ bản sao của 02 loại giấy tờ: liên quan đến khách hàng và liên quan đến địa điểm mua điện (Trường hợp không có giấy tờ liên quan thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương).
2. Trường hợp khách hàng đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin, gia hạn hợp đồng:
- Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ, trong đó khách hàng đề nghị bổ sung, sửa đổi và nêu rõ lý do thay đổi (tải tại đây)
- Các giấy tờ liên quan đến nội dung cần bổ sung, sửa đổi, gia hạn HĐMBĐ.
3. Thời gian giải quyết: theo yêu cầu và thỏa thuận với khách hàng


TIN LIÊN QUAN