Cung cấp điện năng

Thông tin dịch vụ, thủ tục

Đăng bởi | 07:23 | 14/05/2015

Thủ tục thu hồi công tơ

 

Khi không có nhu cầu sử dụng điện, khách hàng lập thủ tục thu hồi công tơ và thanh lý hợp đồng mua bán điện như sau:
- Giấy đề nghị thu hồi công tơ (tải tại đây)

Thời gian thực hiện: theo yêu cầu của khách hàng.
Lưu ý: khách hàng phải cam kết thanh toán đầy đủ sản lượng đã sử dụng qua công tơ


TIN LIÊN QUAN