Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Đăng bởi | 07:22 | 14/05/2015

Thủ tục kiểm tra công tơ

 

Khi có nghi ngờ về tính chính xác của hệ thống đo đếm, khách hàng có thể yêu cầu Điện lực kiểm tra theo các hình thức sau:
- Trường hợp khách hàng đến trực tiếp yêu cầu tại Điện lực thì điền thông tin và ký tên vào phiếu đề nghị kiểm tra điện kế và gửi lại Nhân viên giao dịch khách hàng.
- Trường hợp khách hàng yêu cầu qua điện thoại thì người tiếp nhận thông tin phải ghi nhận và chuyển thông tin cho nhân viên giao dịch khách hàng, sau đó ghi nhận thông tin vào Phiếu đề nghị kiểm tra điện kế và giao cho đơn vị thi công (đề nghị khách hàng ký tên tại hiện trường) (tải mẫu đề nghị tại đây)

Thời gian giải quyết: không quá 03 ngày làm việc.


TIN LIÊN QUAN