Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Đăng bởi | 07:21 | 14/05/2015

Thủ tục cắt điện sửa nhà, thi công

 

1.Khi khách hàng có nhu cầu cắt điện tạm thời để sửa chữa nhà hoặc cắt điện để đảm bảo an toàn khi thi công các công trình thì thực hiện thủ tục sau:
- Đối với khách hàng mua điện: Giấy đề nghị cắt điện (tải tại đây)
- Đối với đơn vị thi công:
+ Giấy đề nghị cắt điện.
+ Phương án thi công.
2. Thời gian thực hiện:
- Đối với khách hàng sử dụng điện qua trạm công cộng: theo yêu cầu của khách hàng.
- Đối với đơn vị thi công công trình: phải đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày dự kiến cắt điện.
Lưu ý: khách hàng phải thanh toán chi phí đóng cắt điện theo quy định


TIN LIÊN QUAN