Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Đăng bởi | 06:49 | 14/05/2015

Các hình thức tiếp nhận hồ sơ mắc điện

 

 1. Tiếp nhận trực tiếp tại phòng giao dịch Điện lực.

2. Tiếp nhận qua số điện thoại dịch vụ khách hàng: 067 3992000 hoặc số điện thoại tại các Điện lực:

dien thoai dia chi Dluc
3. Tiếp nhận qua trang Web của Công ty:
http://pcdongthap.evnspc.vn/Hỗ trợ khách hàng/ Đăng ký mua điện
4. Tiếp nhận qua đường Bưu điện.
Lưu ý: hồ sơ gửi qua Bưu điện phải được công chứng hoặc chứng thực


TIN LIÊN QUAN