Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Đăng bởi | 06:16 | 14/05/2015

Các hình thức thu tiền điện

1. Thu tại nhà khách hàng:
- Nhân viên Điện lực.
- Dịch vụ bán lẻ điện năng.
2. Chuyển khoản qua Ngân hàng, Kho bạc:
- UNC: Ủy nhiệm chi.
- UNT: Ủy nhiệm thu.
3. Thu qua Bưu cục (Bưu điện).
Khách hàng mang giấy báo tiền điện đến điểm giao dịch của các Bưu điện huyện, thị, thành để thanh toán tiền điện.
4. Nhờ thu qua Ngân hàng (server banking).
Khách hàng có thể ủy quyền cho các Ngân hàng để thanh toán tiền điện hàng tháng cho Điện lực.
5. Thu qua ATM.
Khách hàng có thể thanh toán tiền điện cho Điện lực qua tài khoản ATM bằng cách chuyển khoản đến tài khoản của Điện lực.
6. Thu tại quầy thu của Điện lực.


TIN LIÊN QUAN