An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi | 00:24 | 10/11/2011

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp

sx_gom_su_1Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng, Việt Nam sẽ tiết kiệm được 308.000 MWh và 40.000 tấn dầu tương đương trong vòng 10 năm tới (từ nay đến năm 2020).

 

Các doanh nghiệp đều nỗ lực nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng

Hội thảo khởi động dự án: “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hoá hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam” do Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển công nghiệp liên hợp quốc - UNIDO tại Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 11/11/2011.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước do giảm chi phí năng lượng và ô nhiễm môi trường. Ở cấp độ toàn cầu, Dự án sẽ góp phần giảm thải khí hiệu ứng nhà kính khoảng 324.000 tấn CO2.

Ông Patrick J. Gilabert - đại diện Văn phòng UNIDO tại Việt Nam khẳng định, sự hỗ trợ kỹ thuật của UNIDO sẽ giúp Việt Nam đạt được mục đích là một nước công nghiệp hoá và hiện đại hoá vào năm 2020.

Theo đó, khi Dự án kết thúc, một chính sách phù hợp để áp dụng tiêu chuẩn ISO 50.001 sẽ được thông qua và đi vào thực tiễn để thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp. Một đội ngũ chuyên gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở công nghiệp, tổ chức tư vấn - trung tâm tiết kiệm năng lượng, tổ chức cung cấp dịch vụ năng lượng sẽ được hình thành để cung cấp các dịch vụ liên quan đến quản lý năng lượng và tối ưu hoá hệ thống.

Việc thực hiện thành công Dự án sẽ góp một phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2 là tiết kiệm từ 5 - 8% tổng mức nhu cầu năng lượng dự báo cho giai đoạn 2011-2015, đại diện Bộ Công thương nhấn mạnh.

Dự án gồm có ba phần chính: (1) Chương trình nâng cao năng lực quốc gia về quản lý năng lượng và tối ưu hoá hệ thống; (2) Thực hiện dự án trình diễn về quản lý năng lượng và tối ưu hoá hệ thống; (3) Xây dựng năng lực tài chính để hỗ trợ các dự án về hiệu suất năng lượng trong công nghiệp.

(Theo: Ban Quan Hệ Cộng Đồng )

TIN LIÊN QUAN

(08:22 - 21/01/2021)

Hộ gia đình sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả

Đây là chương trình do Công ty Điện lực Đồng Tháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tuyên...

(07:31 - 04/11/2020)

Tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong trường học

Thực hiện chương trình tiết kiệm điện, Điện lực Tân Hồng phối hợp cùng huyện đoàn và phòng Giáo...